Op maandag 2 april wordt de nieuwe Brug van den Azijn die Merksem en Deurne verbindt feestelijk heropend. Eindelijk is het zover, het moment waarop heel Merksem gewacht heeft. Als betrokken partner in het districtsbestuur is sp.a Merksem er heel trots op door haar adviezen een steentje te hebben bijgedragen tot deze realisatie. We hebben in Merksem nog een heel lange weg te gaan op het vlak van mobiliteit, maar elke stap in de goede richting telt. 

Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. De beperkt doorvaarthoogte van de oude brug vormde een knelpunt voor de zich snel ontwikkelende binnenscheepvaart. Maar het is niet enkel het vrachtverkeer op het water dat erop vooruitgaat door de verhoging van de brug. Een vlotter vrachtverkeer op het water betekent immers minder vrachtverkeer op de weg. De brug wordt beperkt tot personenverkeer en lokaal vrachtverkeer en bij de herbouw werd veel aandacht besteed aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

Het grote plan bestaat erin om met de tijd via verkeerstechnische ingrepen het vrachtwagenverkeer los te koppelen van de woongebieden en dus te weren uit de kern van Merksem (en Deurne en Schoten). Dat zou dan een verademing moeten betekenen voor de Merksemnaars die nu kreunen onder de mobiliteitsdruk - van vrachtwagens, maar helaas ook van doorgaand personenverkeer.

De herbouw van de Brug van den Azijn – medegefinancierd door de Europese Unie - kwam er na een doorgedreven overleg tussen alle betrokken partijen: De Vlaamse Waterweg nv, de stad, de provincie, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, het district Merksem...

Op 2 april vieren alle Merksemnaren feest!