Het ontwerp van de nieuwe elektriciteits- en gasordonnantie verandert. Dat was een eis van sp.a: 

 • de invoering van slimme meters bij alle Brusselaars wordt uitgesteld
 • eerst moet een nieuwe kosten-batenanalyse aantonen dat deze slimme meters wel nuttig zijn en meer besparen dan ze kosten
 • pas dan wordt beslist of er overal slimme meters komen

Sociale energiewetgeving. 
De nieuwe Brusselse energiewetgeving bevat heel wat aanpassingen, onder meer op sociaal vlak: 

 • het wordt makkelijker om het statuut van beschermde afnemer aan te vragen
 • afnemers die hun rekening niet kunnen betalen worden beter beschermd: hun gas of elektriciteit mag niet afgesloten worden in de winter 
 •  de OCMW's gaan kwetsbare gezinnen beter ondersteunen 

Maar dat vindt sp.a niet voldoende. 


Slimme elektriciteitsmeters
Een belangrijke maatregel is de invoering van de slimme elektriciteitsmeters in Brussel. Aanvankelijk moesten alle Brusselaars hun huidige meter vervangen door een nieuwe slimme elektriciteitsmeter.
Op vraag van onder meer sp.a is dit niet meer het geval:

 • de slimme meter wordt voorlopig alleen ingevoerd als er een nieuwe meters geïnstalleerd wordt bij bepaalde gebruikers:
 • bij grote elektriciteitsgebruikers, 
 • bij prosumenten (mensen die ook elektriciteit produceren, bijvoorbeeld met zonnepanelen) 
 • bij mensen die hierom vragen omdat ze bijvoorbeeld een elektrisch voertuig bezitten.  
 • Voor de gewone elektriciteitsgebruikers verandert er voorlopig niets. Wel gaat energieregulator Brugel een nieuwe kosten-batenanalyse uitvoeren om te bekijken of de de installatie van slimme meters ook bij andere groepen klanten voordelig is.


Jef Van Damme: “Ik ben blij dat er geen slimme meters worden geïnstalleerd bij gewone Brusselaars. Het is namelijk niet zeker of slimme meters bij iedereen voordelig zijn. Uit de hoorzittingen die we eerder hadden in het Parlement bleek dat heel wat sociale organisaties vragen hadden bij de invoering van slimme meters, zeker bij kleine gebruikers of bij mensen zonder moderne toestellen. Aan deze bezorgdheid komen we nu tegemoet.”