Brussels Minister-president Rudi Vervoort heeft de beleidsverklaring van de Brusselse Regering voorgesteld in het Brussels Parlement. De sp.a parlementsleden Jef Van Damme, Fouad Ahidar en Hannelore Goeman steunen de beleidsverklaring. “Ze legt progressieve accenten, daar waar in de rest van het land asociale maatregelen worden genomen en de welvaartstaat wordt afgebouw”, vinden ze.  Tegelijk roepen de sp.a parlementsleden de regering op werk te maken van een aantal belangrijke dossiers die nog op tafel liggen.

“Nu ook Wallonië een rechtse meerderheid heeft, is Brussel het enige deel van ons land dat nog progressief wordt bestuurt”, aldus Jef Van Damme, sp.a fractieleider. “Gelukkig toont de Brusselse Regering dat ook. In Brussel wordt bijkomend geïnvesteerd in openbaar vervoer, worden praktijktests ingevoerd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en wordt de huurwaarborg behouden op 2 maanden huur. Stuk voor stuk maatregelen waarmee Brussel positief afsteekt tegen de rest van het land, waar rechts aan zet is.”

Toch vinden de socialisten dat de regering niet op haar lauweren mag rusten, maar werk moet maken van een aantal belangrijke dossiers. Zo moet de lage emissiezone (LEZ) die vanaf januari van start gaat worden geoperationaliseerd en moet de verkeersfiscaliteit worden vergroend.

“Er moet ook dringend een beslissing komen op vlak van kindergeld”, zegt Hannelore Goeman. “Voor ons is het duidelijk: het kindergeld moet worden ingezet om te helpen de kinderarmoede in onze stad aan te pakken. Het getreuzel heeft lang genoeg gediend. Als cdH geen oplossing wil, moeten we maar in het parlement zoeken naar een alternatieve meerderheid met Groen/Ecolo.”

Fouad Ahidar benadrukt dat er ook inzake sociaal wonen een tandje moet worden bijgestoken.

“Nog deze week verschenen er cijfers over de beperkte groei van het aantal sociale woningen en de hoge leegstand in Brussel. In een stad waar de wachtlijsten zo lang zijn en vele jonge gezinnen op zoek zijn naar een betaalbare woning, moeten we er dringend voor zorgen dat er meer kan worden gebouwd en dat minder woningen leegstaan.”

De sp.a fractie zal het vertrouwen geven aan de Brusselse Regering om deze projecten uit te voeren.