Geachte premier, geachte heren minister-president, geachte burgemeesters,

We hopen dat u het opiniestuk van Jurgen Slembrouck en een aantal prominente intellectuelen aandachtig gelezen hebt. Zij verdedigen de erfenis van de verlichting en het humanisme, die tientallen jaren lang vertaald werd in de verzuiling van onze samenleving, het 'passief pluralisme' waarin de rechten van de levensbeschouwelijke minderheden beschermd werden.

Maar die tijd is voorbij.

"Wij kunnen ons geen ergere samenleving voorstellen dan een ‘neutrale’, een met vijftigduizend en meer tinten grijs in een wereld die om kleur en verscheidenheid schreeuwt"

We zijn tot de vaststelling gekomen dat een ‘actief pluralisme’ een betere en beschaafdere manier is om met diversiteit om te gaan. Een wereld waarin de burgers een mening hebben en een morele code, maar net daarom open kunnen staan voor de meningen en codes van hun medeburgers. In een actief pluralistische maatschappij is de dialoog tussen mensen uit de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groepen juist mogelijk omdát men een opinie moet hebben om andere opinies op zijn minst te begrijpen. Waarom zou een ambtenaar die moslim, rooms-katholiek, atheïstisch, joods en/of homoseksueel is daar niet fier op mogen zijn en dat ook tonen? Waarom zouden wij ons bedreigd voelen door een politieagent met een tulband, zoals je die vaak in Groot-Brittannië ziet? Betekent die tulband dan dat hij niet-sikhs veracht en daarom ongelijk en onrechtvaardig zal behandelen? Indien er op zich niets verkeerds is met diversiteit, waarom moeten ambtenaren dan plotseling ‘neutraal’ worden? Wij kunnen ons geen ergere samenleving voorstellen dan een ‘neutrale’, een met vijftigduizend en meer tinten grijs in een wereld die om kleur en verscheidenheid schreeuwt. Nee, de neutraliteit van de ambtenaar is geen ‘positieve uiting van dienstbaarheid’ , maar een besmuikte terugkeer naar de veilige en saaie tijd van toen. En wij die dachten al in de eenentwintigste eeuw te leven.

Yamila Idrissi (sp.a), Ludo Abicht (UA), Naima Charkaoui (Minderhedenforum), Pascal De Bruyne (UGent), Meyrem Almaci (Groen), Guido Vanheeswyck (UA, KU Leuven).

© 2013 Corelio