Schepen Peter Segers startte begin dit jaar “de Buurtmakerij” op. Als sp.a vinden we het erg belangrijk om mensen te verbinden. Buurtinitiatieven doen dit. Die willen we dan ook ten volle ondersteunen.

“Buurtbewoners met een idee kunnen dit voorstellen aan de buurtmakerij”, zegt Peter Segers. “Deze komt dan bij de bewoner(s) ter plaatse om het idee te bespreken. Daarna spreken we af waar de stad kan ondersteunen.” Er zijn al 6 initiatieven gerealiseerd met 1 centraal thema: ontmoeten en verbinden.  “De buurtmakerij loopt als een trein.  Daarom hebben we sinds kort beslist om nog meer mankracht in te zetten om alle goede ideeën van onze buurten te ondersteunen. We kunnen nu ook nog meer aandacht geven aan buurten waar er nog geen buurtwerking is.”

Den Brand is een goed voorbeeld. De buurtwerking lag er al enkele  jaren stil. Daarom nam onze voorzitter en buurtbewoner Kelly Verheyen samen met de andere nieuwe buren het initiatief om op het braakliggend terrein een buurtpleintje te maken. Met oude paletten knutselden ze een mooi buurtsalon, dat nadien druk gebruikt werd door de kinderen uit de buurt.