Gisterenavond laat keurde de commissie Huisvesting van het Brussels Parlement, na een lang debat en de stemming van vele amendementen de nieuwe huurordonnantie goed. Commissievoorzitter Fouad Ahidar is tevreden met het geleverde werk. De wetgeving werd door de commissie op belangrijke punten verbeterd. 

Sinds de zesde Staatshervorming is het Brussels Gewest zelf bevoegd voor de huurwetgeving. Aangezien Brussel veel meer huurwoningen heeft dan de rest van het land en een groot gedeelte van de huurders kwetsbaar is op de huurmarkt, koos Brussel ervoor om een eigen huurordonnantie uit te werken. Het ontwerp van de regering werd gedurende maanden besproken in de commissie Huisvesting van het Parlement en op een aantal essentiële punten bijgestuurd.

Zo wordt het verboden ongepaste gegevens op te vragen aan kandidaat-huurders. Op die manier wordt discriminatie, een groot probleem op de huurmarkt, tegengegaan. Huurders in korte huurcontracten, bijvoorbeeld stagiairs of expats, worden beter beschermd. De regeling voor energiebesparende werken tijdens een huurcontract werd verbeterd.

Voorzitter van de commissie Huisvesting en Brussels Parlementslid Fouad Ahidar is tevreden met het geleverde werk:

“We hebben als commissie hard gewerkt, maar ons werk heeft ook resultaten opgeleverd. We hebben het ontwerp op een aantal cruciale punten kunnen verbeteren. Ik ben blij dat we op hierover met de regering en de oppositie een constructieve dialoog hebben kunnen voeren.”

De huurordonnantie moet nu nog door het voltallige Brussels Parlement worden goedgekeurd. Daarna kan ze in werking treden. Ahidar: “We zullen als commissie de uitvoering van de ordonnantie in de praktijk van nabij opvolgen en evalueren. Ik kijk ook uit naar de maatregelen die de regering aankondigde in de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt. Er ligt dus nog heel wat werk op de plank voor onze commissie.”

Foto: ©Charles Sayer