Volgens Dirk Van der Maelen moet minister De Croo dringend op de koffie bij zijn collega minister Van Overtveldt. Niet om de strategie ten voordele van multinationals verder te stroomlijnen maar om te pleiten voor eerlijke verdragen met ontwikkelingslanden. De miljoenen ontwikkelingshulp waarvoor Alexander De Croo bevoegd is, gaan voor een groot stuk verloren door de belastingverdragen die met ontwikkelingslanden gesloten worden waarvoor zijn collega Van Overtveldt bevoegd is.

Voor elke euro ontwikkelingshulp die naar die landen gaat verdwijnen er momenteel drie uit diezelfde landen door belastingontwijking van multinationals. Dirk Van der Maelen vraagt de regering dan ook om naar Nederlands voorbeeld de belastingverdragen die we met ontwikkelingslanden sloten opnieuw tegen het licht te houden en te heronderhandelen waar nodig. “Waarom kan bij ons niet wat in Nederland wel kan?”

Dirk Van der Maelen is erg ontgoocheld in minister De Croo die niet wil weten van een heronderhandeling. “De bevolking in de arme landen zal de prijs betalen van dit asociaal fiscaal beleid van regering Michel. We zouden ontwikkelingslanden de kans moeten geven zelf belastingen te innen die ze kunnen aanwenden voor hun ontwikkeling. Dit zal hen minder afhankelijk maken van hulp en dat zou een liberaal minister toch als muziek in de oren moeten klinken ”, besluit Van der Maelen.