Er is geen juridisch obstakel voor een goedkeuring van de decumul in Brussel. Dat heeft de Raad van State geoordeeld in een recent advies over de materie.  Voortaan mag een burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter niet tegelijkertijd parlementslid zijn, vindt Brussels parlementslid Jef Van Damme. 

Voor Jef Van Damme heeft nu lang genoeg geduurd: “Niets staat dus een snelle goedkeuring van de decumul in de weg."

Bijkomend advies

Enkele partijen die tegen decumul zijn (Open Vld, N-VA en CD&V) hadden een bijkomend advies gevraagd aan de Raad van State.

Hun stelling: er is een bijzondere (tweederde) meerderheid nodig om de decumul goed te keuren. 

De Raad van State vindt van niet.  Het Brussels Parlement kan met een gewone meerderheid de decumul stemmen.

Jef Van Damme vindt dat de Voortaan mag een burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter niet tegelijkertijd parlementslid zijn. De vertragingsmanoeuvres hebben nu lang genoeg hebben geduurd:

“Niets staat een goedkeuring in het Parlement van de decumul nu in de weg. Sp.a is absoluut voorstander van een decumul. Onze partij voerde intern al een cumulverbod in. Wij vragen dat de decumul nu snel ter stemming wordt voorgelegd.”