‘Als iemand drie of vier keer zijn ontslag aanbiedt, moet hij niet schrikken dat het op een dag wordt aanvaard. Ook al is het moment onverwacht.' Deze boutade van een SP.A-politicus vat het probleem kernachtig samen. Als minister zwaaide Frank Vandenbroucke met zijn portefeuille wanneer hij zijn zin niet kreeg. Tel daarbij zijn ‘oncollegiaal' gedrag en de rode loper naar de uitgang lag klaar.

Drie maanden na zijn defenestratie uit de regering lijkt de aftocht nog niet verteerd. Zeker in Vlaams-Brabant blijft gegrom opspelen. Plaatselijk coryfee Mia De Vits sprak afgelopen week over een ‘democratisch deficit'. Ze hekelde de partijvoorzitter die ‘niet wilde luisteren naar de basis'. Het leverde Villa Politica onvergetelijke beelden op toen Caroline Gennez haar met een priemende vinger van repliek diende.

Inzake ‘democratisch deficit' heeft gewezen europarlementslid De Vits recht van spreken. Vijf jaar geleden dropte Steve Stevaert haar out of the blue aan het hoofd van de Europese lijst. Op geen enkel ogenblik werden de basis of de teletubbies geconsulteerd. De Vits haalde een belabberde uitslag, vervolgens reed ze een onopgemerkt parcours in Europa. Een vernieuwd lijsttrekkerschap was dan ook uitgesloten. Maar De Vits verkoos om de voorzitter te beschimpen en de troostprijs, een zitje in het Vlaams parlement, eerst als minderwaardig van de hand te doen.

Het verwijt dat Gennez de basis negeert, blijft onrechtvaardig. Haast tien jaar geleden startte Patrick Janssens als kersvers voorzitter een ronde langs de afdelingen. Hij wilde horen wat er leefde en hoe het beter kon. Steeds oogstte hij een merkwaardig antwoord. ‘Voorzitter, u hebt het woord. Zeg wat we moeten doen.' Steve Stevaert en Johan Vande Lanotte vormden een autoritair interludium. Gennez knoopte opnieuw aan met Janssens' benadering. Ze heeft enkel de pech dat een partij doorheen een laagconjunctuur moet. Als een voetbalploeg wint, morren de supporters niet. Bij verlies waant iedereen zich trainer.

Rond zich verzamelde ze een dozijn politici uit de diverse kieskringen. Samen praten ze alle problemen door. Mensen die de groep niet halen, nemen makkelijk het woord ‘vriendjespolitiek' in de mond. Voorheen boog een nog veel kleiner kransje zich over de besluitvorming. Gennez staat voor verbreding. Dat viel op tijdens de regeringsonderhandelingen. Zij droeg de eindverantwoordelijkheid, maar via werkgroepen betrok ze het hele partijkader bij de discussies.

De nieuwe voorzitster krijgt het verwijt dat ze te veel aan het handje loopt van Steve. Haar lijstje met kandidaat-ministers praatte ze evenwel vooraf met heel wat mensen door. Bovendien zou Stevaert Vandenbroucke gewoon hebben laten zitten. Voor haar was dat geen optie. Voortdurend lagen de twee in de clinch. Binnen de kerngroep mocht er dan eensgezindheid zijn, Vandenbroucke zag het steeds anders en wilde zich niet bij de meerderheid neerleggen. Ook de campagne, die Vandenbroucke verpersoonlijkte, kreunde onder de strategische meningsverschillen. Vandenbroucke haalde een behoorlijk resultaat maar voor Gennez, — die nieuwe mensen in een groeipad wil steken — was hij net als Timmy Simons bij de Rode Duivels een aflopend verhaal.

De twee hanteren een andere stijl. Gennez speelde ooit tennis op topniveau, ze slaat elke bal terug. Vandenbroucke werkt meer in de diepte, op de langere termijn. Intellectueel mag dat heel bevredigend zijn, de partij putte er niet altijd voordeel uit. Bovendien, en dat geven ook zijn grootste medestanders toe, is Vandenbroucke geen collegiale mens. Hij vereenzelvigt het welzijn van de partij met het eigen carrièreperspectief en het stijgende budget voor de eigen bevoegdheid. Om het even welk departement Vandenbroucke bestuurde, er kon maar niet genoeg geld naartoe. Steevast legde hij het ideologisch perfect uit. Maar zijn attitude bevorderde de door Gennez gewenste samenhorigheid niet. In de Vlaamse regering hield Kathleen Van Brempt aan de samenwerking met Vandenbroucke zelfs nachtmerries over.

Personeelsmanagers huldigen een spreekwoord. If you can't manage talent, you don't deserve talent. Wilde Gennez zich iets te ijverig vestigen als de nieuwe SP.A-baas? Los van alle opmerkingen blijft Vandenbroucke immers een talent waarmee een partij beter zuinig omspringt. Helaas kan hij in het parlement zijn kunde moeilijk verzilveren. Om het even wat hij zegt, steeds zal het worden opgelicht tegen een mogelijk ressentiment. Los van het aanslepende perceptieprobleem voor Gennez blijft ook dat een reden om de kwestie te beslechten.

Hoe die oplossing er moet uitzien, moeten Gennez en Vandenbroucke zelf maar uitmaken. Makkelijk wordt het niet: zij kan zich geen gezichtverlies veroorloven, hem kan je moeilijk met een dode mus sussen. Vandenbroucke zelf hult zich in stilzwijgen. Maar ook de gewezen minister moet beseffen dat zijn partij niets te winnen heeft bij een blijvende beschadiging van Gennez. Het zou hem daarom sieren als hij ‘zijn' afdelingen duidelijk maakt dat de tijd van sympathiebetuigingen, hoe hartverwarmend ook, definitief voorbij is.