Brandweer kan de school niet bereiken door verkeerspaaltjes bij oversteek.

Bij een brandoefening onlangs aan de school in de Hugo Verriestlaan heeft de brandweer moeten vast stellen dat de koer van de school niet bereikbaar is met de brandweerwagen. Meer dan een half uur had deze nodig om zich tussen de verkeerspaaltjes aan de schoolpoort te wringen.

Andy Vandoorne confronteerde de bevoegde schepen met deze rampzalige ervaring en stipte ook aan dat de verkeersraad van februari 2015 daar reeds voor gewaarschuwd had en dat de raad voorgesteld had om de versmalling met de paaltjes verderop te plaatsen, net om deze inrit te vrijwaren.

Het schepencollege sloeg deze waarschuwing in de wind en de oefening bewees nogmaals dat het wegnemen van 2 paaltjes niet voldoende is om de doorgang te vrijwaren.

De schepen wimpelde de terechte vraag van Andy Vandoorne weg door te stellen dat de brandweer voor zo'n oud gebouw tot op 60 m moet kunnen komen en dat is in deze het geval.

Het zal je kind maar wezen dat in een brandende school zich op de verdieping bevindt en dat de ladderwagen van de brandweer er niet aan kan!

Het wordt tijd dat het schepencollege haar koppigheid verlaat en haar verantwoordelijkheid neemt en de toegang mogelijk maakt in plaats van zich weg te stoppen aan algemene reglementering.