Kortessem telt heel wat verenigingen en dus ook vrijwilligers.  Ook het gemeentebeleid zet volop in om vrijwilligerswerk te promoten via Vrijwilligersnetwerk Haspengouw, projecten als “buurtgezellen”, dorpsrestaurants, spel-o-theek, repaircafé, peter/meterschap van de gemeentelijke perken en plantsoenen enz.

François Vannitsen is ook vrijwilliger. “Na het volgen van een cursus help ik nu drie à vier dagen per week als gemachtigd opzichter aan kleuterschool ’t Belhameltje de kleuters en de ouders bij het veilig oversteken van de straat. Het geeft me een goed gevoel om actief en nuttig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen.”


Het gemeentebestuur gebruikt vrijwilligers voor diverse taken. In het verleden werd vrijwilligerswerk vooral betaald via extra betoelaging aan verenigingen, zoals bijv. de zaalwachters in het sportcentrum, Kaboem, prestaties van verenigingen op gemeentelijke activiteiten,…enz.  Tegenwoordig worden vooral privépersonen rechtstreeks vergoed voor hun vrijwilligersopdracht (uitbaters cc Mozaïek en buurthuis, vrijwilligers sportdagen en speelpleinwerking, …)

“Het lijstje met taken van onze gemeente uitgevoerd door vrijwilligers blijft aangroeien.” stelt Francois Vannitsen vast. “En sommige vrijwilligers worden vergoed en andere niet. Waarom krijgen de vrijwilligers van de spel-o-theek of van het repaircafé bijv. geen vergoeding? Wat is het verschil tussen een gemachtigd opzichter aan een gemeentelijke school en iemand die eens toezicht houdt in een gemeentelijk buurthuis?”

Het probleem ontstaat natuurlijk als de tewerkstelling van volwaardig gemeentepersoneel wordt vervangen door de inzet van "goedkopere" vrijwilligers.  Vanuit sp.a vragen we ons gemeentebestuur om orde op zaken te stellen. Duidelijkheid is vereist om iedereen gemotiveerd te houden. Een gelijke behandeling is daartoe de enig correcte manier.

Worden vrijwilligerstaken altijd eerst bekend gemaakt en worden kandidaten gevraagd?

Mag iedereen zich kandidaat stellen en hoe wordt de keuze van vrijwilliger gemaakt?

Sp.a vroeg in 2015 reeds tot 2 maal toe aan het schepencollege om alle verenigingen die cc Mozaïek en de buurthuizen gebruiken de kans te geven om zich kandidaat te stellen als vrijwilliger. Tot op heden werd hier geen gevolg aan gegeven…

Sp.a blijft ijveren voor volwaardige tewerkstelling, want de vrijwilliger is te waardevol om gebruikt te worden als “goedkoop alternatief”…