De malaise binnen de sp.a is dit weekend nog eens manifest geïllustreerd. Nadat voorzitter Johan Vande Lanotte na de federale verkiezingen van 10 juni zijn aftreden had aangekondigd en in één vloeiende beweging de scepter had doorgegeven aan Caroline Gennez, tekende de Antwerpse afdeling zaterdag formeel protest aan tegen die gang van zaken. Liefst 59 procent van de 179 aanwezige Antwerpse leden stemde voor de voordracht van Erik De Bruyn van sp.a- Rood als kandidaat-voorzitter. Gennez krijgt de voorzittershamer dus niet zomaar cadeau.


                     De Antwerpse actie mag niet te makkelijk worden beschouwd als een afwijzing van Caroline Gennez. Een deel van de militanten wil vooral aangeven dat de aanstelling van een nieuwe voorzitter moet verlopen via een echte verkiezing, waarin de leden keuze hebben uit meer dan &eacute;&eacute;n kandidaat. Naast Gennez kan ook De Bruyn kandideren, als hij tenminste de steun krijgt van negen andere lokale afdelingen en in totaal vijfduizend sp.a-leden uit minstens twee provincies. De 59 procent die hij in Antwerpen verzamelde, spreekt tot de verbeelding, maar ze geeft een vertekend beeld. De Bruyn had voor de bijeenkomst zijn linkse achterban enthousiast gemobiliseerd, terwijl het Gennezkamp dat niet had gedaan.<br /><br /> Het worden in elk geval spannende weken, voordat de sp.a op 21 oktober een nieuwe voorzitter kiest. Caroline Gennez blijft in poleposition, maar na zaterdag is haar aanstelling geen voldongen feit meer. Sinds 10 juni is de partij verdeeld. De roep om meer basisdemocratie, die na het succes van Patrick Janssens bij de lokale verkiezingen was verstomd, klinkt vooral op de linkerflank van de partij weer uit vele kelen.<br /><br /> Caroline Gennez is zich heel goed bewust van de enorme uitdaging die de nieuwe voorzitter te wachten staat. De sociaaldemocratie beleeft barre tijden, de sp.a heeft grote behoefte aan een nieuw project dat aanslaat bij de kiezers. De partij moet terug naar haar traditionele basiswaarden, vinden veel militanten. Ze moet weer veel meer gaan hameren op de bescherming van de zwakkeren en op de verdediging van de pensioenen, de tewerkstelling en de gezondheidszorg. Met andere woorden: de sp.a moet weg uit het centrum en een flink stuk naar links.<br /><br /> Gennez heeft die boodschap begrepen. Maar ze weet ook dat er veel charisma nodig zal zijn om de blamerende 16,5 procent van 10 juni te doen vergeten en intern de eenheid te herstellen. &rdquo;Er is geen natuurlijke leider meer in de sp.a&rdquo;, zei ze zaterdag in De Morgen. En dat klopt, want wie heeft vandaag nog de electorale power van een Tobback of een Stevaert? Patrick Janssens misschien, maar die heeft definitief voor Antwerpen gekozen. De restauratie van de sp.a wordt dus een heel moeilijk verhaal. Het pleit voor de pas 32-jarige Gennez dat zij de moed heeft om de rode kar te willen trekken.