Naar aanleiding van de nieuwe code waarin afspraken worden gemaakt om wegen- en nutswerken op elkaar af te stemmen, stelde ik voor dat de gemeente een gratis mobiele app zou ontwikkelen waarop inwoners kunnen worden verwittigd van de stand van wegen- en nutswerken voor hun deur, zegt sp-ster Anja Vanrobaeys.  De app zou ook kunnen worden gebruikt door nutsbedrijven die hun werken daarmee kunnen doorgeven aan de gemeente en De Lijn, zodat zij die informatie via al hun kanalen kunnen verspreiden (info-blad, website, Facebook, Twitter, flyers,... ) 

Een moderne converserende overheid moet immers inzetten op alle mogelijke communicatiekanalen en Erpe-Mere loopt op dat vlak nog wat achter. Een app is een ideaal instrument op kort op de bal te spelen, zeker wanneer wegenwerken door weersomstandigheden vertraging oplopen.  

Op termijn zou die applicatie kunnen worden uitgebreid tot een multifunctionele gemeentelijke app. Via de app zouden gebruikers praktische info kunnen raadplegen niet alleen over de gemeentediensten maar ook over verenigingen en handelaars. Momenteel bestaan er al gemeentelijke apps waar gebruikers bestellingen kunnen plaatsen bij de lokale broodjeszaak of de bakker, zich kunnen inschrijven voor activiteiten en kunnen communiceren of reageren, … Meldingen van zwerfvuil bijvoorbeeld kunnen onmiddellijk met een foto dankzij de gps-functie van je smartphone naar de bevoegde gemeentedienst gestuurd worden. 

Inzetten op een mobiel communicatieplatform lijkt me alvast een nuttige aanvulling op de 42 bladzijden lange afspraken en tussen de gemeente en nutsbedrijven over interne en externe communicatie. Zo een code bestaat al sinds 2004, werken worden wel aangekondigd, maar wijzigingen in de werken moeten omwonenden meestal zelf vaststellen. De werken in de Bostraat in Mere bijvoorbeeld, werden wel aangekondigd, maar toen de planning veranderde, wist niemand meer aan welke halte je de bus kon nemen.