Ereschepen Danny Van de Wynckel (75) overleed plots op 4 maart 2018.