Op verschillende domeinen wordt jaar na jaar gebouwd aan een betere toegankelijkheid van een van de grootste culturele festivals in Europa: toegankelijkheid van het openbaar domein, feestkernen, communicatie en programmatie, mobiliteit en begeleiding op maat.

 Bezoekers kunnen elke dag van de Gentse Feesten hun vragen of knelpunten inzake toegankelijkheid melden via toegankelijkheid@stad.gent. Knelpunten, vragen of meldingen van burgers worden dagelijks meegenomen op het overlegcomité van de Gentse Feesten.

Toegankelijkheid openbaar domein en feestkernen

Organisatoren van de feestkernen leveren steeds meer inspanningen op het vlak van toegankelijkheid. Op heel wat locaties wordt een helling voorzien voor het toegankelijk maken van een bar of voorziet men publiekspodia voor rolstoelgebruikers, zoals op het François Laurentplein, Sint-Veerleplein, Sint-Baafsplein, bij Sint-Jacobs en de Kouter. De toegankelijkheidsambtenaar en de ervaringsdeskundigen van de klankbordgroep Integrale Toegankelijkheid screenen op voorhand de inplantingsplannen van de feestkernen en brengen advies uit. Tijdens de Gentse Feesten leggen de ervaringsdeskundigen een bezoek af om eventuele knelpunten actief op te sporen.

De Stad Gent voorziet in de feestenzone een toegankelijk infopunt ter hoogte van het stadhuis en negen toegankelijke sanitaire containers.

Mobiliteit en begeleiding op maat

De toegankelijkheidsambtenaar wordt betrokken bij het mobiliteitsoverleg voor de Gentse Feesten, waar onder andere de afspraken worden gemaakt om bijkomende voorbehouden parkeerplaatsen te voorzien en te zorgen dat bijkomende fietsenstallingen uit de loopzone worden geplaatst.

Voor personen met een beperking is er dit jaar opnieuw de mogelijkheid om gratis assistentie te vragen om de Gentse Feesten te bezoeken. Hiervoor wordt samengewerkt met Inter (de vroegere Intro vzw). Vzw Mobar zorgt opnieuw voor vrijwilligersvervoer en in samenwerking met Taxi Hendriks voor rolstoelvervoer.

Voor het eerst wordt ook een rolroute aangeboden via de app On Wheels. Het is voor rolstoelgebruikers en personen met een verminderde mobiliteit immers van heel groot belang dat ze ook een wandeling kunnen maken zonder zich al te veel zorgen te maken of ze de weg wel kunnen afleggen zonder al te veel hindernissen.

Communicatie en programmatie

Op de website en in het programmaboekje van de Gentse Feesten staat een plan van de feestenzone, waarop de parkeerplaatsen voor personen met een beperking en het toegankelijk sanitair zijn aangeduid. Bij de pictogrammen van de toiletten staat gespecifieerd of ze toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en of er een stomasproeier en een luiertafel aanwezig is.

De Stad Gent voorziet deze editie opnieuw negen activiteiten voor mensen met een auditieve beperking.

Bekijk de rolroute online, of download de app On Wheels in de App store