Met dit statement trok lijsstrekker Emma Van der Maelen haar nieuwjaar speech op gang. 

“Kiezen we in Geraardsbergen voor een verderzetting van dit kwakkelend beleid van Open VLD en CD&V. Of kiezen we voor een partij die wil bouwen aan de toekomst van onze stad” vulde ze verder aan.
sp.a Geraardsbergen wil dat de mensen die het beleid van onze stad bepalen verder denken dan lintjesknipperij en verder denken dat de volgende politieke deadline. sp.a Geraardsbergen wil stuurmannen en -vrouwen aan het roer die onze stad en de inwoners vooruit willen helpen.

Geraardsbergen is zo een mooie stad en heeft zoveel in haar mars, maar toch slagen we er niet in om van onze stad de parel te maken die ze zou moeten zijn… Hier moet er werk van gemaakt worden zeggen de Geraardsbergse socialisten.

Waar wil sp.a werk van maken?

Een veilige Geraardsbergen: Dat Geraardsbergen haar potentieel niet waar kan maken werd nogmaals duidelijk in de gemeentebevraging door het Nieuwsblad: Geraardsbergen bengelde helemaal onderaan de lijst.
Een belangrijke reden voor deze slechte score was dat inwoners in onveilig voelen. Dit staat in schril contract met de goede-nieuws-show van burgemeester Guido De Padt dat de criminaliteitscijfers daalde en deze meerderheid het probleem aanpakte.
De weinige initiatieven van Open VLD & CD&V hebben het tij niet kunnen keren. Verwonderlijk want veiligheid was de enige prioritaire doelstelling die deze meerderheid deze legislatuur ging aanpakken.  

Resultaat na bijna 6 jaar bestuur, mensen voelen zich nog steeds onveilig en het probleem werd niet in de kern aangepakt. Dat is niet verwonderlijk volgens sp.a Geraardsbergen want…
-De wijkagenten werden weggetrokken uit de wijken. De inwoners kennen hun wijkagent niet meer.
-De  vele dode en donkere hoeken in onze straten werden niet aangepakt. Wanneer mensen op straat lopen voelen ze zich dus onveilig.  
-Geraardsbergen heeft te maken met  veel zwerfvuil en dit geeft een onveilig gevoel.
-De verkrotting van de woningen (in het centrum van onze stad)  werd niet aangepakt.
-En ook op verkeersveiligheid werden er weinig initiatieven genomen om de toegankelijkheid van de voetpaden en fietspaden te garanderen.

Een gezond Geraardsbergen: Gezondheid zou een topprioriteit moeten zijn. Het eerste wat we elkaar toewensen in het nieuwe jaar is een goede gezondheid. Ook hier moet er in Geraardsbergen werk van gemaakt worden.
Een cruciale speler in een gezond Geraardsbergen is een goed werkend ziekenhuis. Maar zowel onze materniteit als onze spoeddienst zijn met sluiten bedreigd. sp.a Geraardsbergen verzet zich tegen de sluiting van de materniteit en de spoeddienst. En blijft aandringen dat deze meerderheid de gezondheid van de inwoners voorop zet en dus ook voluit gaat voor het behouden van de materniteit en onze spoeddienst.

Maar ook op vlak van luchtkwaliteit kreeg Geraardsbergen niet al te beste punten. Uit het recentste onderzoek van de Vlaamse Milieu maatschappij bleek dat Geraardsbergen te maken had met vervuilde lucht. De reactie van deze meerderheid sprak boekdelen: “wij weten dit”! Geen enkel initiatief om deze luchtkwaliteit te verbeteren, geen enkel besef van dringendheid! sp.a Geraardsbergen gaf alvast het goede voorbeeld en stelde verschillende initiatieven voor om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Een zorgzaam Geraardsbergen: Zorg voor jong en oud is een belangrijk gegevens om de toekomst van onze stad te bepalen. sp.a Geraardsbergen is al jaren vragende partij dat men de nodige initiatieven neemt om de vergrijzing te kunnen opvangen. Het resultaat na bijna 6 jaar is triest. Geen enkele bijkomende betaalbare opvangplaats werd voorzien, geen enkel plan om bijkomende betaalbare plaatsen in de ouderenzorg werd gerealiseerd. De vergrijzingsgolf zal keihard inslaan in Geraardsbergen, maar deze meerderheid nam geen initiatieven om een gepast antwoord te kunnen bieden.
Maar ook op vlak van zorg voor kinderen werden er nauwelijks initiatieven genomen. Geraardsbergen heeft in vergelijking met zijn buurtgemeenten weinig opvangplaatsen in de kinderopvang. Een inhaalbeweging was dus op zijn plaats. Na 6 jaar bestuur moeten we echter besluiten dat ook hier het verschil niet werd gemaakt. De toekomstige jonge ouderen zullen dus bijzonder creatief moeten zijn om een betaalbare opvangplaats te vinden.

Maar ook vlak van duurzame mobiliteit, bestrijding van (kinder)armoede en verbindende en sociale stad zullen de nodige initiatieven genomen moeten worden.

Als we van Geraardsbergen de stad willen maken die we willen, moeten we nu beginnen om deze op te bouwen.

sp.a Geraarbergen wil alvast samen bouwen aan de stad die we willen.