Een straffe start

Op 30 augustus van vorig jaar kondigde het Sociaal Huis met grote trots de geboorte aan van een nieuwe vrijwilligerswerking ‘De Gezellige Tallore’. Niemand  had toen durven te voorspellen welke vlucht het project sinds de eerste Tallore op 16 september zou gaan nemen. In de elf edities van de Tallore die er ondertussen achter de rug zijn, mocht men maar liefst 681senioren verwelkomen, een mooi gemiddelde van 61 senioren per middag. En, er zit duidelijkeen stijgende lijn in het aantal ingeschrevenen. De voorzitter en zijn team is dan ook erg trots om dit heugelijke nieuws te brengen.

Het enthousiasme van de vrijwilligers en de aanwezige senioren werkte zo aanstekelijk dat het Sociaal Huis enkele maanden terug hun stoute schoentjes aantrok en een aanvraag voorbereidde, om mee te dingen naar de projectsubsidie welzijn van de provincie. Op 20 december hadden ze het huiswerk af en konden ze een dossier indienen. Op 16 februari kregen ze uiteindelijk het verlossende nieuws dat de deputatie in zitting van 9 februari besliste een toelage toe tekennen en dit voor een projectsubsidie van maar liefst maximaal € 10.308. 

Schitterend nieuws dus en een bekroning bovenop de vele positieve reacties die ze de voorbije maanden hebben mogen genieten. De deputatie wist duidelijk het project te smaken,  we citeren: ,Dit project is een concreet, kleinschalig initiatief en draagt wezenlijk bij tot een versterkte cohesie van (vereenzaamde) ouderen in de afgelegen landelijke gemeenten van Koekelare. Het is gestoeld op de good-practices van mobiele lokale dienstencentra.’, einde citaat.

Focus tegen vereenzaming

Senioren (65+) uit hun isolement halen met het aanbieden van een lekkere, vers bereide, maaltijd in de nabijheid van hun woning en dit gekoppeld aan een leuke activiteit dat is de doelstelling van de Tallore.  Op deze manier werkt men aan inclusie en helpt men het levenslang thuis wonen te stimuleren.

Met een speciale focus op senioren die zich in een vereenzaamde situatie bevinden en senioren die moeite hebben om zich te verplaatsen. Er werd voorafgaand aan de start van het project ook door een vrijwilliger een bezoek gebracht aan alle seniorenverenigingen en ziekenzorgenvan Koekelare om het project toe te lichten.

In het Sociaal Huis doen ze voor dit project een beroep op een twintigtal vrijwilligers. Zij staan in voor hetklaarzetten van de zaal, het opdienen van de maaltijd en drankjes, het afruimen en de activiteitna de maaltijd. Zij hebben ook een luisterend oor voor de verzuchtingen van de deelnemers aanDe Gezellige Tallore, zijn sociaalvoelend en geëngageerd. Tevens werd vanuit de werkgroep werd meteen een prioriteit gemaakt van het oplossen vanhet vervoersprobleem voor de specifieke doelgroep senioren die minder mobiel zijn. Voor de prijs van 2 EUR kunnen deelnemers aan het project vervoer van en naar De Gezellige Tallore krijgen. Het vervoer gebeurt door ook door de vrijwilligers van het project.

Samenwerking tussen verschillende partners

De Gezellige Tallore toont daarnaast dat samenwerken zowel tussen publieke als privatepartners én vrijwilligers een serieuze meerwaarde kan betekenen voor het welzijn van de bevolking. Wanneer er voldoende overleg en inspraak is voor alle partners en een regierol wordt opgenomen door een lokaal verankerde en gedragen instantie zoals bijvoorbeeld hetSociaal Huis zien we tot welk mooi project een dergelijke samenwerking kan leiden.

De Gezellige Tallore kent vele partners, die allen cruciaal zijn voor het welslagen van dit project:

- Het Sociaal Huis: de dagdagelijkse inzet voor de Tallore door Sofie Bonny en Quanathi Staes, die hun schouders mee gezet hebben onder de opstart, het vele denkwerk en devoorbereiding, maar die ook altijd klaarstaan voor het ondersteunen van de vrijwilligers. Nathalie Pysson en Katrien Vansteelandt: zij doen onder andere de inschrijvingen aan het onthaal en telefonisch. Zij houden alles netjes bij en zijn onze eerste aanspreekpunt voor de senioren. De secretaris Ann Van der Veken, die met haar positieve ingesteldheid altijd weer,het onderste uit de kan van een project weet te halen en die met haar expertise mee heeft geholpen deze mooie subsidie binnen te halen.


- De Seniorenadviesraad Koekelare voor hun steun en in bijzonder de voorzitter Hilda Jonckheere. Toen ik enkele jaren geleden eens van mijn tong liet vallen dat een dergelijkproject misschien wel mooi zou zijn voor onze gemeente moet zij dit in haar grote boekhebben genoteerd, want enkele jaren later stelde ze voor toch dringend eens werk te makenvan dit project.


- De traiteur ’T Wit Paard van Ichtegem, die reeds vanaf de start van het project enthousiastwas om mee te werken. Zij stellen ook verschillende benodigdheden tot onzer beschikking en leveren ons ook telkens weer hele lekkere, betaalbare maaltijden die erg worden gesmaakt.

- Uiteraard de vrijwilligers: zonder hun inzet voor, tijdens als na de maaltijd zou een projectals de Tallore niet te verwezenlijken zijn. Hun hulp en inzet is waarlijk niet alleen figuurlijkmaar ook letterlijk onbetaalbaar in dit project. Deze subsidie mag dan ook voor een grootdeel aan hun inzet worden toegeschreven.

 - Nog enkele mensen die een bedanking voor hun betrokkenheid en inzet: collega Schepenvoor senioren Jessy Salenbien, de zaalverantwoordelijken Marcel Delanghe en Johan Calus,de Raadsleden van de Raad voor maatschappelijk Welzijn voor hun unanieme steun aan di tproject n vooral ook raadslid Rik Dubois die elke Tallore aanwezig is, en uiteraard de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en in het bijzonder de deputé voor Welzijn mevrouw Myriam Vanlerberghe voor hun blijk van waardering door het toekennen van de impulssubsidie.

Proficiat aan allen en lang leve deTallore!

Stijn Ramboer

Voorzitter