“Ik vrees dat de armoede zal toenemen door de factuurregering Bourgeois”, zegt Ingrid Lieten. “Net als de kloof tussen arm en rijk. Die is de voorbije jaren vooral toegenomen in samenlevingen met het Angelsaksisch model, zoals Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Dat is ook de richting die de regering-Bourgeois wil uitgaan. De groep rijken zal groter worden, net als de groep armen. De middenklasse zal krimpen. En de ongelijkheid zal toenemen. Dat verontrust me.”

Als voorbeeld van facturen die doorgeschoven worden, wijst Lieten naar het duurder worden van onderwijs, openbaar vervoer en kinderopvang. “Het is duidelijk dat deze regering de besparingen volledig afwentelt op de gezinnen. Iedereen moet een bijdrage leveren aan de besparingen, maar nu worden alle facturen doorgeschoven naar de gezinnen.”

Volgens Lieten heeft de vorige Vlaamse regering ook moeten besparen. “Maar wij hebben de gezinnen altijd ontzien. Deze regering maakt foute keuzes. Ze vindt het bijvoorbeeld belangrijker om extra middelen vrij te maken voor de uitbouw van de Vlaamse diplomatie bovenop de Belgische diplomatie dan voor de kinderopvang. Ze gaat zelfs besparen op de kinderopvang. Dat is onvoorstelbaar. De Vlaamse regering denkt dat ze de socialisten pest, maar ze pest vooral de mensen.”

Tot slot wijst Lieten er nog op dat sp.a klaar staat om inhoudelijk te herbronnen. “We moeten ons afvragen of onze standpunten genoeg aangepast zijn aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag, zijnde ongelijkheid en klimaat. Anderzijds moeten we onze organisatie versterken, beter communiceren, meer mensen bereiken. Dat kan eventueel via een samenwerking met Groen.”