Karin Temmerman vroeg vanmiddag in de plenaire zitting aan premier Charles Michel hoe hij dit zou oplossen. Ze vroeg daarbij expliciet aan de premier om het parlement ervan te verzekeren dat er niet nog verder zou bespaard worden op de sociale zekerheid. De premier antwoordde enkel ontwijkend. "Dat doet het ergste vermoeden. Het lijkt erop dat de komende weken opnieuw de gezinnen, de werkende mensen en de gepensioneerden zullen bloeden om de begroting te laten kloppen. Dat is een regelrechte schande. Ondanks de grote woorden van CD&V hierover, vrees ik dat ze ook nu weer hun beloftes over het niet verder snijden in de sociale zekerheid zullen inslikken."

De oplossing ligt volgens Karin Temmerman voor de hand: "We moeten meer jobs creëren. Zo versterken we de bijdragen, wat de fundamenten zijn voor de sociale zekerheid. Om dat te realiseren moeten de lasten op de lonen naar beneden, en dit moet gecompenseerd worden door een rechtvaardige bijdrage van de grote vermogens. Als we de sociale zekerheid betaalbaar en kwalitatief willen houden, kunnen we dit begrotingsprobleem niet los zien van de taxshift. Helaas heeft Bart De Wever, de schaduwpremier van deze regering, uit een soort ideologische starheid aangekondigd dat deze 2 dossiers niet samen op tafel mogen. Eerst gaat de regering de begroting doen kloppen en dan - vijgen na Pasen - gaat men pas kijken of en in welke mate een verschuiving van de lasten aan de orde is. Ik vrees dat hij daarmee eigenlijk opnieuw heeft gekozen voor een nieuwe besparingsronde in de sociale zekerheid. En het lijkt erop dat premier Michel opnieuw braaf aan het handje loopt. Het zijn de kwetsbaarsten in de samenleving die opnieuw het gelag zullen betalen."