Deze week ‘viert' België Tax Freedom Day. Die term, die komt overwaaien uit Amerika, doelt op het moment dat alle werkende Belgen theoretisch genoeg verdiend hebben om alle belastingen en sociale lasten voor dat jaar te dekken. De rest van het jaar, zo is de boodschap, werken we voor onze eigen portemonnee. In België wordt Tax Freedom Day jaarlijks berekend door het belastingsadvieskantoor PwC, die er jaarlijks een oproep tot belastingsverlagingen aan koppelen. Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) stelt zich serieuze vragen bij Tax Freedom Day.

DIRK VAN DER MAELEN: "PwC is een stelletje platte populisten. Het idee van Tax Freedom Day is uitgevonden door een neoconservatieve denktank in Amerika. Het basisidee is: hoe vroeger Tax Freedom Day valt, hoe beter. Een vreemde redenering, want in Congo valt Tax Freedom Day al in januari. Dat land zou volgens PwC dus het paradijs moeten zijn. In België valt het al jaren halverwege het jaar, waarmee ze dus eigenlijk willen zeggen dat we een zes maanden lang werken om de staatskas te vullen en er zelf niks van overhouden."

En dat is niet waar, zegt u.

VAN DER MAELEN: "Natuurlijk niet. Twee derde van onze fiscale en sociale bijdragen vloeien meteen terug naar de bevolking: onderwijs, pensioenen, autowegen... Ik noem de sociale bijdragen onze verzekeringspremie, die ons redden bij tegenslag. Anders verzeil je in het Amerikaanse systeem van privé-verzekeraars, waar voor de nieuwe, verplichte zorgverzekering van Obama 50 miljoen mensen onverzekerd waren tegen ongevallen of ziekte. Trouwens, niet alleen is onze uitgebouwde sociale zekerheid veruit de meest rechtvaardige optie, ze is ook het zuinigst: in Amerika bedragen de uitgaven voor gezondheidszorg per persoon bijna dubbel zoveel als in België. En dan nog ligt de kindersterfte er bijna dubbel zo hoog als hier.

"Het ander derde gaat naar diensten als de politie of de brandweer, naar het openbaar vervoer, zwembaden, parken, bibliotheken...onze fiscale bijdragen zijn  abonnementsgeld, zeg maar. Met andere woorden: het geld dat we afdragen aan de overheid, krijgen we terug. Het is dus een flagrante leugen dat we tot acht juni niets voor onszelf verdienen. Zonder belastingen zouden we 7.644 euro moeten ophoesten om een kind drie jaar lang naar de kleuterschool te sturen. Bevallen kost 2.487 euro zonder belastingen, in plaats van 366 euro nu. Een kaartje van De Lijn? 1,60 euro vandaag, een kleine zes euro als we geen belastingen zouden betalen. PwC zegt A, maar niet B. Wie gaat de politie betalen zonder belastingen? Zullen we die dan maar afschaffen?"

Allemaal goed en wel, maar de belastingsdruk in België ligt wel belachelijk hoog.

VAN DER MAELEN: "De belasting op arbeid, op lonen en wedden, is inderdaad veel te hoog. Maar voor de grote vermogens en multinationals geldt het tegendeel. De klanten van PwC, giganten als Electrabel, betalen amper belastingen. Hún Tax Freedom Day lag wellicht al in januari, met dank aan de uitgekiende financiële planning van...PwC, dat alles uit de kast haalt om de belastingen voor multinationals nog verder te verlagen. Terwijl een blinde kan zien dat we de boel beter wat eerlijker zouden verdelen. Als ook de Electrabels van deze wereld een eerlijke bijdrage zouden betalen,  kan de belastingsdruk op de gewone werkmens verlaagd worden. De voortdurende focus op de globale belastingdruk heeft als enige doel het debat over de eerlijke verdeling ervan uit de weg te kunnen gaan." (MD)

 

Dit interview is verschenen in P-magazine van 7/6/2011