Het is onvoorstelbaar hoe fundamentalistisch en hypocriet de groene partij Samen in Glabbeek is als het gaat over trage wegen. De voorbije periode beten zij zich vast in enkele dossiers van trage wegen die door een 25-tal woningen en bouwpercelen van inwoners liepen. Schepen Johnny Reweghs (sp.a): “Wij brachten de ruim 97 trage wegen in Glabbeek in kaart en wij heropenen of verleggen per jaar een 5-tal wegjes die een recreatieve meerwaarde hebben of belang hebben voor de verkeersveiligheid. Maar echte pestwegen die door woningen en eigendommen van mensen lopen schrappen we als gemeente definitief. Zulke pestwegen hypothekeren de eigendom van heel wat mensen en tasten de rechtszekerheid aan. Want zolang zo een wegje waarvan geen enkele eigenaar tot voor kort op de hoogte van was loopt door mensen hun woningen en bouwpercelen waardoor je geen bouwvergunning meer kan bekomen of grote problemen krijgt bij de verkoop van je woning. Op de gemeenteraad van 8 maart 2018 werden er drie dossier behandelt van trage wegen die door eigendommen van mensen liepen en die eerder al door de vrederechter werden afgeschaft doordat ze al meer dan 100 jaar in ongebruik waren. Van de 97 trage wegen in Glabbeek zijn er in totaal een 7-tal die pestwegen die we één na één zullen afschaffen.”


De hypocrisie van de groene partij Samen over trage wegen

Samen is als enige partij in Glabbeek voorstander om ook deze trage pestwegen te verleggen of te heropenen. Samen ijvert er zelfs voor om een wegje dat door de eigendom van familie van de burgemeester loopt en al in 1872 door de provincie werd afgeschaft te heropenen. Schepen Johnny Reweghs (sp.a) : “Maar des te opmerkelijker was het stemgedrag van het groene raadslid op de gemeenteraad over drie trage pestwegen die in Attenrode en Glabbeek door 25 woningen en eigendommen lopen. Voor twee trage wegjes stemde Samen als enige partij tegen de schrapping van deze wegjes in de atlas der buurtwegen. Maar een derde wegje dat door de woning van de voorzitter van Samen loopt mag blijkbaar wel verdwijnen. De bestuursmeerderheid Dorpspartij – sp.a en oppositiepartij CD&V stemde consequent voor de afschaffing van alle trage pestwegen die de rechtszekerheid van heel wat inwoners in gevaar brengen, en Samen is duidelijk alleen voor de afschaffing van pestwegen als hun eigen partijmensen er niet door getroffen worden. De inwoners hebben het recht te weten hoe hypocriet en ongeloofwaardig Samen is in dit debat.”