Sinds 2010 bestaat een inhaalpremie. Invaliden die minstens vijf jaar arbeidsongeschikt zijn, kunnen op deze inhaalpremie beroep doen om de hoge kosten van het levensonderhoud te compenseren. Ze bedraagt tussen de 208 en 274 euro per jaar. “Dit is een zeer goed initiatief, want steeds meer arbeidsongeschikte invaliden leven onder de armoedegrens en de levenskosten blijven stijgen”, zegt Bert Anciaux. “De combinatie van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid bedreigt deze mensen dubbel. Daardoor ontvangen ze een lagere tussenkomst terwijl ze voor extra gezondheidskosten staan. Deze groep van mensen worstelt daarom vaak met een schuldoverlast.” Maar er is een probleem. Vergelijkbaar met andere jaarlijkse voordelen zoals het vakantiegeld, de dertiende maand en de eindejaarspremie blijkt deze inhaalpremie vatbaar voor een inbeslagname. Senator Anciaux reageert verbolgen “Dit is gewoon absurd. Men sluit hier de meest kwetsbare van de meest kwetsbare uit voor een maatregel die net dient om hen te vrijwaren van bittere armoede. Een overmatige schuldenlast is een vicieuze cirkel. Dit geld kan beter worden aangewend om te voorkomen dat er nieuwe schulden worden gemaakt in plaats dan het rechtstreeks aan de schuldeisers te geven.” Senator Bert Anciaux vraagt de staatssecretaris om zo snel mogelijk te regelen dat deze inhaalpremie vrijgesteld wordt van inbeslagname. De uitbetalingen gebeuren immers in mei.