Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft beslist dat een Syrisch gezin uit Aleppo niet in aanmerking komt voor een humanitair visum om naar ons land te komen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen was het daar niet mee eens omdat de beslissing tot drie keer toe niet gemotiveerd was.

Daarom heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorlopig beslist dat het gezin dat visum wèl moet krijgen. Als Francken weigert, dan moet de regering een dwangsom van 4000 euro betalen per dag. Ook tegen die beslissing gaat de staatssecretaris in cassatie. Ondertussen voert de N-VA een campagne, waarin ze sommige rechters ‘wereldvreemd’ noemt.

"U laat nieuwkomers in ons land een verklaring ondertekenen waarin uitdrukkelijk wordt uitgelegd hoe de scheiding der machten één van de basisprincipes van onze rechtsstaat is. Dat geldt echter niet enkel voor nieuwkomers, maar ook voor u. Rechterlijke beslissingen moeten door iedereen worden gerespecteerd", reageerde Monica De Coninck tijdens het vragenuurtje in de plenaire zitting van 8 december.

Monica verscheen later die week in De zevende dag (11.12.16) en onderstreepte dat we met heel de visumkwestie een groter probleem uit het oog aan het verliezen zijn: "De integratie van de 25.000 erkende asielzoekers in onze maatschappij, daar moeten we over praten". Bekijk hier het volledige debat.

(c) beeld uit De zevende dag