Applaus op de publieksbanken van de gemeenteraad, na de tussenkomst van Marieke Kindt, gemeenteraadslid voor sp.a. Op de agenda: de Wellingstraat in Heusden, en haar onpopulaire heraanleg met kasseien.

Een grote delegatie van de actiegroep tégen die heraanleg is naar de gemeenteraadszaal afgezakt. De mensen staan tot op de trap. Want het zit de bewoners van de Wellingstraat hoog. “Al jaren pleiten ze voor een heraanleg zonder kasseien,” zegt Marieke Kindt. “Die kasseien zorgen immers voor geluidsoverlast en trillingen, als er auto’s over rijden.”

Het bestuur verklaart bij monde van schepen Leirens dat de kasseien het ‘landelijke’ uitzicht van de straat bepalen. Bovendien zouden ze het verkeer afremmen. De actiegroepleden verwerpen dit argument, maar kunnen enkel binnensmonds protesteren. Want hoewel de schepen zich rechtstreeks tot hen richt, mogen ze niet reageren tijdens de zitting. Dat mogen enkel de gemeenteraadsleden.De schepen spreekt. De bewoners zwijgen. Het legt het dieper liggende probleem pijnlijk bloot.

“Die ‘landelijke’ weg is in werkelijkheid een straat die heel wat doorgaand verkeer te slikken krijgt,” zegt Marieke Kindt. “De bewoners hebben dus een punt. Daarom pleit sp.a al jaren om échte verkeersremmende maatregelen te nemen. Net als de bewoners zelf. Bovendien willen we dat het bestuur luistert naar de mensen van de Wellingstraat. Als zij geen kasseien willen, waarom daar dan zo halsstarrig aan vasthouden?”

Na het incident in de gemeenteraad gaat schepen Leirens eindelijk écht in dialoog met de bewoners, om tot een oplossing te komen. Veel te laat, maar hopelijk beter laat dan nooit.