Maar er is meer nodig. De industriële  en productiesector  in onze streek  heeft het moeilijk en het ‘Nieuw industrieel beleid’  laat te lang op zich wachten. ‘Onze streek mag niet de dupe worden van politiek getreuzel’ zegt Kempens Parlementslid Jan Bertels: ‘de Kempen heeft verschillende troeven voor bedrijven die we nu onvoldoende uitspelen. Denk aan het groeipotentieel inzake geothermie, de mogelijkheden inzake transport en de ruimte voor industriële zones. Alleen benutten we die onvoldoende: de Vlaamse regelgeving laat nog geen geothermiecentrales toe, de federale overheid talmt met  steunmaatregelen inzake de ontwrichte zones en er wordt te weinig geïnvesteerd in de logistieke capaciteit.’ Jan Bertels benadrukt verder dat het argument van Muyters omtrent loonkost weinig hout snijdt. ‘De vestiging in Grobbendonk sluit  grotendeels ten voordele van een uitbreiding van de vestiging in Henegouwen en blijft bijgevolg binnen België. Kennelijk slaagt Wallonië er beter in een investeringsvriendelijk klimaat te creëren dan Vlaanderen, we moeten hier echt een tandje bijsteken voor onze mensen en onze streek. Ik betreur dan ook dat de minister Muyters de rol van Vlaanderen in de Kempen beperkt tot louter een versterking van de activiteiten van  de VDAB en de onderliggende uitdagingen niet aangaat. Er is het DYNAK (Dynamisch Actieplan Kempen) wat de Kempense economie moet doen groeien; heel de Kempen heeft zich achter dit plan geschaard. We vragen de Vlaamse regering dan ook niets meer dan hiertoe actie te ondernemen, zodat deze slimme investeringen nu eindelijk concreet uitgevoerd kunnen worden. Concrete actie die verder gaat dan het holle antwoord van de minister dat de 'opstartfase van de implementatie van de projecten' (nvdr.: van DYNAK) bezig is.  Meer daadkracht alsjeblieft!! .  Onze regio staat er klaar voor en verdient dit ook. 

 Meer info

Vlaamse Volksvertegenwoordiger

Jan Bertels

0478.26.14.54