Eind 2013 werd de ‘gezinspremie’ afgeschaft, die diende om gezinnen met kinderen te ondersteunen. Het gemeentebestuur van CD&V en N-VA beloofde een alternatief, de ‘kindcheque’ en ging er 150.000 euro per jaar voor uittrekken. Na meer dan vier jaar is hij er eindelijk, maar hij heet KIA-cheque en het budget is meer dan gehalveerd naar 72.000 euro.

KIA staat voor ‘Kind In Actie’ en de cheque kan gebruikt worden om kinderen van kansarme gezinnen te laten deelnemen aan jeugd-, sport- en cultuuractiviteiten. Op zich een goed idee vindt gemeenteraadslid Issam Benali, maar met een cheque van 25 euro spring je niet ver. De gezinspremie van 4 jaar geleden bedroeg nog 200 euro per gezin.

De KIA-cheque kan aangevraagd worden bij het Sociaal Huis met de nodige attesten van de ziekteverzekering, de belastingen of de schuldbemiddelaar. Men betaalt de activiteit aan de organisator en laat het chequeblad invullen. Als de 25 euro is bereikt, wordt de KIA-cheque terug binnengebracht bij het Sociaal Huis en ontvangt het gezin 25 euro op zijn rekening. Dat kan nochtans een pak eenvoudiger, bijvoorbeeld met een elektronische kaart.

Volgens raadslid Benali had het gemeentebestuur een duidelijkere keuze moeten maken. Ofwel een ernstig premiebedrag voor echt kwetsbare gezinnen, zoals de gezinspremie van 200 euro van het verleden. Ofwel een participatie bevorderende premie voor alle jongeren met een kleiner bedrag van 20 à 25 euro, zoals de sportcheque in Sint-Gillis-Waas. Maar dat vereist dat de schepen van sociale zaken de beloofde 150.000 euro op tafel legt in plaats van 72.000 euro.

De kindcheque was dé kans voor schepen De Meulemeester om de sociale besparingen van enkele jaren geleden terug te draaien. Maar de KIA-cheque is een schim van de vroegere gezinspremie, met slechts de helft van het budget van de geplande kindcheque. Het is een politiek compromis geworden, een duidelijke illustratie van mossel-noch-vis-beleid.