Drempels wegwerken

De bedoeling is om de drempels voor kwetsbare kinderen en jongeren om deel te nemen aan het sport- en jeugdwerkaanbod weg te werken. Dit door bruggen te slaan tussen organisaties die sport of jeugdwerk aanbieden, en initiatieven die kinderen en jongeren in armoede bereiken. Jeugdcentrum De Klinker diende een dossier in en werd geselecteerd. De subsidie bedraagt 50.000 euro.

Gimme a Break!

Met het project ‘Gimme A Break!’ bereiken JC De Klinker en Arktos maatschappelijk kwetsbare jongeren via de vormingsmedewerker. Deze jongeren worden geïntegreerd in het bestaande aanbod van JC De Klinker. “Wat we nu al doen, willen we verbreden en op grotere schaal toepassen, wat goed past binnen de ‘Iedereen mee’-visie van de stad Aarschot”, zegt schepen van Jeugd Mattias Paglialunga. “Door de voltijdse aanwezigheid van de vormingswerker van Arktos in de Klinker willen we nieuwe doelstellingen behalen, die we nadien kunnen integreren in de reguliere werking van JC De Klinker en Arktos.”

Om welke doelstellingen gaat het precies?

 Het project ‘Gimme A Break!’ wil maatschappelijk kwetsbare jongeren door middel van een zinvolle vrijetijdsbesteding weer zin in het leven geven. Door deze jongeren aan te spreken op straat groeit een vertrouwensband. Nadien zal de 2 vormingsmedewerker deze jongeren integreren in het project ‘Gimme A Break!’ en andere bestaande initiatieven.

 “Maatschappelijk kwetsbare jongeren voelen zich vaak uitgesloten en geïsoleerd”, verduidelijkt OCMW-voorzitter Julia Mellaerts. “Het is dan ook belangrijk hen aan te zetten tot participatie binnen bestaande initiatieven zoals het jeugdcentrum of de lokale sportclub.”

 Schepen van Welzijn en Sport Geert Schellens: “Het is de bedoeling om sporttornooien te organiseren en een buddysysteem te introduceren in de maatschappelijk kwetsbare buurten in Aarschot. De vormingsmedewerker zal kinderen en jongeren die genoten hebben van de sportieve activiteiten in deze wijken, naar het bestaande sportaanbod toeleiden. Dit in samenwerking met een buddy, de Aarschotse sportdienst en de dienst Welzijn. Het samen wegwerken van financiële drempels en de bemiddeling tussen de jongere en de club in kwestie door de vormingsmedewerker, zullen dit proces vergemakkelijken.”

 Een laatste doelstelling is de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren naar de Clubwerking van JC De Klinker, het jeugdhuis en de monitorenwerking van de Grabbelpas en Vakantieclub.

We doen het samen

Schepen Paglialunga: “De concretisering van deze plannen vergt de medewerking van verschillende diensten. We gaan dus voor een geïntegreerd verhaal. JC De Klinker, de dienst Welzijn, de sportdienst, het OCMW, … iedereen zal zijn steentje bijdragen om dit mooie verhaal samen te schrijven.”