Gemeenteraadslid Astrid De Bruycker (sp.a) sprak haar waardering uit over de realisatie van het artistiek en sociaal centrum ‘De Koer’. Met de steun van Burgemeester Termont en de Schepenen Balthazar en Storms  kon een subsidieovereenkomst voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Raadslid Astrid De Bruycker sprak haar appreciatie uit namens de sp.a fractie.

‘zuurstof’ voor de Brugse Poort Gent

Astrid: “De Koer is een nieuwe sociale en artistieke ontmoetingsplek in het hart van de Brugse Poort, zoals iedereen weet, één van de meest diverse en dichtst bevolkte wijken van onze stad. Het is ook een wijk waar veel sociale en artistieke initiatieven van onderuit ontstaan. “De Vergunning” is de vzw die als koepelorganisatie fungeert voor verschillende De Vergunning van die initiatieven. Ze gaven de voorbije jaren al 2x tijdelijk invulling aan een vrijgekomen site op de Brugse poort : de Meubelfabriek / de Binnenweg. Het feit dat De Vergunning nu de kans grijpt om hun werking duurzaam in te bedden in de wijk is op zich al het resultaat van een participatief traject. Dat traject bracht in 2015, onder impuls van de mensen rond Trafiek, heel wat mensen samen: buurtbewoners, sociale en artistieke verenigingen en creatieve ondernemers dachten samen na over een invulling van de site en de feestzaal in de Meibloemstraat 86. Het resultaat is een heropleving van de hele plek: een buurtwinkel, een buurtcafé, een residentenwerking voor kunstenaars, een reeks tentoonstellingen en andere evenementen kregen nu al vorm. Met deze overeenkomst ondersteunt de stad de verdere, participatieve ontwikkeling van ‘De Koer’ over een periode van 3 jaar. Ook dit is ‘zuurstof’ voor de Brugse Poort.