OCMW-raadslid Emilie houdt haar hart vast voor de effecten op de kwaliteit van de lokale sociale dienstverlening en de gevolgen voor de OCMW-cliënten.

Lees hieronder haar pleidooi:


Geachte OCMW-voorzitter,

Collega Raadsleden,

Binnen het decreet lokaal bestuur is onze aandacht steeds vooral gegaan naar het verzekeren van een sterk lokaal sociaal beleid. Dat is immers het stuk dat al te vaak het verschil maakt in het dagelijks leven van heel wat mensen. Nu de Vlaamse armoedecijfers aantonen dat een menswaardig bestaan steeds meer onder druk komt te staan, is een sterke verankering op lokaal niveau zo nog belangrijker. Het publiek van het OCMW is sterk toegenomen en vooral heel divers geworden. Het lokaal sociaal beleid is vandaag niet enkel meer financiële ondersteuning maar een brede waaier van sociale dienstverlening rond wonen, werk, ouderenzorg, sociale cohesie en gezondheid.

Hoewel we weten dat onze diensten de voorbije maanden keihard gewerkt hebben om alle aanpassingen die op til staan door het nieuw decreet lokaal bestuur zo goed als mogelijk te implementeren, zonder al te veel gevolgen voor onze cliënten, houden we toch ons hart vast. Niet voor het samengaan van de ondersteunende diensten. Dat is een goede zet. Maar we houden ons hart vast omdat de ‘font’ van het decreet niet goed zit en omdat we vrezen dat het lokaal sociaal beleid in onze stad, alle inspanningen ten spijt, toch verzwakt uit dit nieuw decreet zal komen.

Er is de vrees dat de huidige zeer gespecialiseerde aanpak van sociale dossier zal verzanden in de vele agendapunten op de gemeenteraadscommissies en de gemeenteraad.

Er is de vrees dat de constructieve discussies tussen meerderheid en oppositie die onze werking binnen de OCMW-raad toch uniek maakt zal veranderen in mediagenieke oneliners and politieke spelletjes. Er is de vrees dat de opdeling tussen de gemeenteraad die in de toekomst als OCMW-raad zal functioneren enerzijds en anderzijds de nieuwe commissie die over de individuele gevallen zal gaan dat ook uit externen zal mogen bestaan, een kloof zal creëren tussen het gevoerde beleid en de genomen beslissingen rond specifieke dossiers.

Wij hebben steeds gepleit voor een versterking van de band tussen OCMW’s in de regio, eerder dan een versterking van de link tussen stad en OCMW. Net omdat daarbij de focus ligt op het versterken van het lokaal sociaal beleid, veel eerder dan een puur organisatorische samentrekking.

We weten ondertussen dat deze regering veel maatregelen heeft genomen onder het mom van besparingen en efficiëntie die uiteindelijk jammer genoeg op andere beleidsniveaus of op lange termijn helemaal geen besparing betekent. Ook hier dus. De vooropgestelde besparing en efficiëntiewinst lijkt zich te vertalen in een verzwakking van het lokaal sociaal beleid, als we niet opletten.

Vandaar een oproep aan iedereen in de OCMW-raad maar ook aan alle medewerkers van het OCMW. Laten we de kwaliteitsbarometer van onze dienstverlening en van onze politieke besluitvorming goed in het oog houden na januari en op tijd inspringen waar nodig. Onze cliënten mogen immers niet de dupe worden van een ondoordachte politieke beslissing op Vlaams niveau.