Jobs?

We maken ons zorgen over de algemene verlaging die niet gericht is op de lage lonen. De keuze voor een gerichte verlaging specifiek voor de lage lonen, zou veel meer jobs opleveren. Dat zei ook Comeos in de maand juli al: "Uit alle studies blijkt dat een lastenverlaging de grootste impact heeft als deze focust op lage lonen. Met een verlaging van de lasten met 1 procent voor de lage lonen, creëer je 1 procent jobs. Eenzelfde lastenverlaging voor hogere lonen zorgt slechts voor 0,30 procent nieuwe jobs?" Multinationals en grootbanken kunnen nu profiteren zonder dat er jobs tegenover staan. Koopkracht? De hogere belastingen op consumptie (accijnzen, btw) en facturen komen er snel en onmiddellijk op volle kracht. Maar heeft iemand de cijfers gezien die aantonen dat de beloofde voordelen voor de gezinnen ook in de begroting staan? De belofte van de eerder aangekondigde 100 euro extra voor iedereen die werkt wordt al een eerste keer teruggedraaid, want ze komt er nu maar voor de helft van de mensen en pas tegen het einde van de legislatuur. De lasten krijgen de gezinnen onmiddellijk, de lusten eventueel zijn voor het einde van de legislatuur.

Rechtvaardigheid?

De inspanningen worden niet eerlijk verdeeld. Opnieuw wordt er geen ernstige bijdrage gevraagd van de grote vermogens. De ongelijkheid zal toenemen. Dat is de kracht van verandering van deze regering. Lief voor fraudeurs, de grote vermogens en keihard voor de gezinnen, alleenstaanden en gepensioneerden. We moeten vaststellend dat de regering het signaal van de 100 000 mensen die hun ongerustheid deze week uitten, gewoon naast zich neerlegt.

Ons alternatief

Een grote fiscale hervorming die de fiscaliteit eenvoudiger, eerlijker en efficiënter maakt, waarbij de belasting op werken met 10% naar beneden kan en waarbij inkomsten uit vermogen en werken gelijk worden behandeld.