Ans Persoons: “De valkuilen van de liefde zijn talrijk en het geheim van een goede relatie is moeilijk te vatten. Toch waag ik me aan een voorstel dat volgens mij moet lukken voor Brussel en Vlaanderen: een liefdevolle LAT-relatie. Living apart together.”

“Brussel en Vlaanderen zijn heel anders. Dat is geen probleem, we vullen elkaar perfect aan. Deze stad is het waard graag gezien te worden precies voor wat ze is: een bonte meertalige stad die voortdurend in beweging is en zelden slaapt”, vindt Ans Persoons.

“Living apart together gaat dan ook over aanvaarden dat je elkaar nodig hebt, ook al woon je gescheiden”, gaat Ans Persoons verder. “Als Vlaanderen en Brussel zich tegen elkaar beginnen afzetten, als we denken dat we het wel alleen kunnen, loopt het mis.”

“En als het onmogelijk is dat Vlaanderen en Brussel elkaar even graag zien, laat Brussel dan degene zijn met de meeste liefde. We zullen iedereen die in Brussel wil komen wonen, met open armen ontvangen. We zullen gretig en met nog meer goesting gebruik maken van de Vlaamse culturele huizen en scholen in Brussel. We zullen trachten alle Vlamingen warm te maken voor hun hoofdstad”, besluit Ans Persoons.