sp.a pleit voor sterk, publiek openbaar vervoer waarbij intens overleg met de lokale besturen vanzelfsprekend is. "Ons alternatief is een volledig vernieuwd openbaar vervoersnetwerk met garanties voor een betere ontsluiting en snellere verbindingen", aldus Joris Vandenbroucke. "Daarbij is er een veel scherper onderscheid tussen buslijnen die belangrijke knooppunten snel en frequent met elkaar verbinden, en buslijnen die dorpen en wijken ontsluiten."

"De Lijn opsplitsen is duur en inefficiënt", @JorisVDBroucke @delijn

"Het is duidelijk dat De Lijn meer, beter en efficiënter moet overleggen met lokale besturen. Het is een slecht idee om dat te doen via 20 of meer intercommunales. Integendeel, ingewikkelde constructies leiden tot hogere kosten en coördinatieproblemen”, waarschuwt Vandenbroucke.

"Bovendien is de achterliggende agenda van het voorstel duidelijk. Het opsplitsen van het vervoersnetwerk van De Lijn in 20 hapklare brokken zet de deur open voor liberalisering. Ideaal voer voor de grote Europese, private spelers voor wie Vlaanderen een wingewest wordt. In dit scenario zullen de lokale besturen nog minder zeggenschap hebben over het openbaar vervoer.”

Meer details over “Een vernieuwd en versterkt openbaar vervoer, overal en voor iedereen”.