Door een combinatie van geschrapte lijnen en tariefverhogingen verliest De Lijn al 5 jaar op rij reizigers. "De combinatie van tariefstijgingen en besparingen die minister Weyts doorvoert, is duidelijk geen succesrecept om mensen te verleiden om meer het openbaar vervoer te nemen. Logisch, natuurlijk. Wie wilt er nu meer betalen voor minder openbaar vervoer?", gaat Vandenbroucke verder.

In februari 2016 wordt de prijs van heel wat abonnementen ook opgetrokken. De vraag is of daardoor niet nog meer reizigers verloren zullen gaan."Ik vrees dat deze tendens zal aanhouden, want ook voor 2016 heeft minister Weyts besparingen en duurdere tram- en bustarieven in petto. Het openbaar vervoer in onze door files geteisterde regio verdient beter. In onze steden is de capaciteit ontoereikend, heel wat tramprojecten wachten al jaren op uitvoering", aldus Vandenbroucke.

Vandenbroucke vindt het daarnaast onbegrijpelijk dat Weyts van de 291 miljoen euro die de kilometerheffing voor vrachtwagens opbrengt in 2016, geen euro investeert in duurzame mobiliteit.