Onomstotelijk blijkt dat een hoger opgeleide vrouw gemiddeld per maand netto 155,50 euro minder verdient dan haar mannelijke evenknie (DM 6/2). Interessant is dat het onderzoek de objectieve oorzaken van de loonkloof uit de resultaten filterde. Deeltijds werk bijvoorbeeld, goed voor 45,8 procent van de vrouwen tegenover slechts 10 procent van de mannen.

Wij, organisatoren van Equal Pay Day, krijgen het elk jaar te horen: "Jullie rekenen deeltijds werk mee in jullie berekening van de loonkloof. Dat is niet correct want vrouwen kiezen ervoor om deeltijds te werken." Dat dit kiezen vaak geen vrije keuze is, blijkt uit ander onderzoek. Daarnaast is er ook het feit dat vrouwen in minder goed betaalde sectoren werken, minder snel carrière maken, meer geconfronteerd worden met glazen plafonds en sticky floors, minder afstuderen in richtingen waar het uitzicht op een hoger loon groter is, minder anciënniteit verwerven en hun loopbaan meer onderbreken. Dat vrouwen, naarmate ze meer kinderen hebben, minder verdienen en dat dit bij mannen net andersom is, dat weten we intussen ook. Interessant in het onderzoek van Anseel is ook dat hij een deel van de onverklaarde redenen van de loonkloof blootlegt: de bewuste of onbewuste loondiscriminatie tegenover vrouwen.

Uit het jaarlijkse 'Loonkloofrapport' van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen weten we dat slechts 48 procent van het loonverschil kan verklaard worden op basis van de hierboven vermelde factoren. Maar liefst 52 procent kan (voorlopig?) niet worden verklaard. Hier spelen volgens ons vooroordelen en discriminaties, maar ook stereotiepe verwachtingspatronen, zowel van werkgevers als werknemers. Vindt een bedrijfsleider het immers niet normaal dat een vrouw deeltijds werkt, terwijl haar mannelijke collega met argusogen wordt bekeken omdat hij kiest voor een halftijdse job om meer tijd bij de kinderen te kunnen spenderen? Zijn vrouwen watjes in het onderhandelen over hun loon? Ook dat speelt volgens ons een rol. Wie goed is komt er wel, dat soort redeneringen. Daarom publiceerden we 'SOS Griet', een handleiding voor vrouwen om assertiever om te gaan met loononderhandelingen.

Zolang vrouwen minder verdienen dan mannen zal de rekening vlug gemaakt zijn wanneer één van beiden de loopbaan on hold zet. En zolang blijven we Equal Pay Day organiseren. Tot we uitkomen op 1 januari en de loonkloof gedicht is.

Vera Claes, nationaal secretaris zij-kant Inga Verhaert, voorzitster zij-kant

De auteurs zijn, samen met het ABVV, organisatoren van Equal Pay Day. www.equalpayday.be