In ons krantje '#JIJMAAKT INGELMUNSTER' van november 2016 kondigden we het al aan: het trage wegennetwerk binnen de Elf Julisingel wordt vervolledigd. Op de gemeenteraad van woensdag 28 maart keurden we de grondoverdracht goed. Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek, die eigenaar is van de nodige grond, staat die kosteloos af aan de gemeente. De aanleg van de nieuwe trage wegen gaat binnenkort van start. 

In mei 2016 stelde sp.a op het schepencollege voor om het netwerk van trage wegen binnen de Elfjulisingel te vervolledigen. Hierdoor zullen meer dan 100 gezinnen nu ook met de fiets of te voet veilig in het centrum geraken. We zagen hiervoor mogelijkheden op de gronden van sociale huisvestingsmaatschappij De Mandelbeek. Deze bevinden zich tussen enerzijds de Bruinbeek-, Hazelaar-, Olmen-, Wilgen- en Lindenstraat en anderzijds de Doelstraat en het Kloosterhof. De Mandelbeek wil hier op termijn nieuwe woningen bouwen. Het kan echter nog enkele jaren duren vooraleer die er staan. Schepen van wonen Enigo Vandendriessche zetelt voor de gemeente in de raad van bestuur van De Mandelbeek. Hij heeft er voorgesteld om niet te wachten met de aanleg van de trage wegen tot de volledige woonontwikkeling er is. Het traject van de paden werd zodanig gekozen dat het de toekomstige ontwikkeling van de site niet in het gedrang brengt. In oktober 2016 heeft De Mandelbeek haar akkoord gegeven om de gronden kosteloos af te staan aan de gemeente. Op bovenstaande kaart ziet u in het groen de bestaande en in het rood de nieuw aan te leggen paden.