Zoals de Molenbeek meandert door Ronse, zo wrong de OCMW-voorzitter Wim Vandevelde zich gisteren in alle bochten om zijn eerdere communicatie bij te sturen. Men moest finaal toegegeven dat de bezetting van sommige ploegen te laag is en residenten inderdaad vroeg in bed werden gestoken.


Als de met hoogdringendheid bijeen geroepen OCMW-raad één positief resultaat heeft opgeleverd, is het dat OCMW-voorzitter Wim Vandevelde zicht heeft geëngageerd om op korte termijn hiervoor oplossingen te formuleren. De voorzitter kwam ook terug op de 'chaossituatie' en de 'verziekte werksfeer'. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt door Vandevelde volledig bij enkele personeelsleden gelegd. Het had de voorzitter gesierd indien hij hierin ook zijn eigen verantwoordelijkheid had erkend. Zijn beslissing om het personeel te laten inkrimpen en tegelijk residenten met een grotere zorgbehoeften op te nemen (zie flyer), heeft immers het personeel sterk belast.

Als gevolg hiervan werd het werk voor de personeelsleden zowel fysiek als mentaal een pak zwaarder. Steeds meer personeelsleden vielen uit met ziekte waardoor de druk op het aanwezig personeel steeds groter werd. Die onmogelijke situatie heeft zijn sporen nagelaten in de werking. Gelukkig is men dit jaar, op aandringen van de leidinggevende ambtenaren en de vakbonden, op die inkrimping teruggekomen en heeft men beslist om opnieuw personeel aan te werven. 


Om tot een goede analyse van de situatie te komen had sp.a gevraagd om de directeur van het woonzorgcentrum te mogen ondervragen tijdens de OCMW-raad. De OCMW-raadsleden hadden immers kort voor de vergadering van betrokkene een mail ontvangen waarin deze de negatieve impact van een aantal beleidsbeslissingen schetst. Dat de OCMW-voorzitter weigert om hier op in te gaan, voedt de perceptie dat men liever een aantal zaken niet aan het licht laat komen.

Opmerkelijk was ook de aanwezigheid van burgemeester Luc Dupont en cd&v partijvoorzitter Patrice Dutranoit. Gevraagd door een panikerende OCMW-voorzitter om hem bij te staan? Of enkel aanwezig om zich ervan te verzeker dat de coalitiepartner niet nog meer schade aanbrengt?