“Transparantie is niet de sterkste kant van dit groen-rechtse bestuur. Tussen haar communicatie en de cijfers en daden zit eens steeds groter wordende kloof. Deze begroting draait de Mechelaars een rad voor de ogen, gesust met een paar zoethoudertjes”, zegt sp.a-fractieleidster Caroline Gennez.

Onze schulden blijven stijgen. Volgens het rechts-groene stadsbestuur bedraagt de individuele schuld per Mechelaar dit jaar 2.942 euro, maar als je alle Mechelse schulden in rekening neemt, loopt de schuld op tot 4.664 euro per Mechelaar. Is Johan Van Overtveldt dan toch al in Mechelen neergestreken? Hiermee legt de stad een zware hypotheek op de volgende generaties.

Ook de belastingdruk blijft erg hoog. Mechelen heeft maar liefst 38 belastingen en retributies. Naast Boom, staat onze stad hiermee aan de absolute top van onze provincie. De single-onvriendelijke, asociale en niet-ecologische afvaltaks van 54 euro blijft bestaan. Dat burgemeester Somers communiceert dat singles in Mechelen eigenlijk maar 28 euro moeten betalen omdat ze een cadeaubon krijgen van 25 euro, klinkt misschien goed maar is complete onzin. Want ja, singles blijven de volle pot betalen. De onrechtvaardigheid blijft.

Het stadsbestuur propageert wel single-vriendelijk te zijn, maar de realiteit is dat veel singles geen huis meer kunnen kopen of huren in Mechelen en daarom moeten uitwijken. Wat doet de stad? Ze schrapt in broodnodige investeringen voor betaalbaar wonen voor jonge gezinnen, singles of senioren. Wonen in Mechelen wordt voor heel wat mensen onbetaalbaar. Ook de strijd tegen de toenemende armoede, de stijgende werkloosheid of de vele jongeren die zonder diploma de school verlaten neemt af. Organisaties zijn de steun die ze krijgen geschrapt of gehalveerd. Onze stad laat heel wat van deze mensen in de steek en vergroot de kloof tussen Mechelaars.

We stellen veel ad hoc maatregelen vast en maar weinig doordachte maatregelen om schulden structureel af te bouwen. De ondoordachte uitverkoop van patrimonium aan dumpprijzen, zoals de Nekkerhal, de Ouden Dok en de Dodoens-campus Zwartzustersvest, tasten de kredietwaardigheid van de stad aan. Bijkomend mag het OCMW vanaf volgend jaar dienst doen als bank van de stad: het OCMW moet meer onroerend goed verkopen, met de opbrengst kan het OCMW dan leningen van de stad financieren. Dat noemen wij geen goed bestuur. Na 15 jaar Somers worstelt dit bestuur ook steeds meer met ruimte voor inspraak van de Mechelaar. Participatietrajecten worden afgebouwd, éénrichtingscommunicatie de norm.

“De kracht van onze diverse inwoners, onze ligging, ons historisch patrimonium maken van Mechelen een prachtige stad met een enorm potentieel. Met deze begroting maakt het stadsbestuur niet altijd de juiste keuzes voor alle Mechelaars”, besluit Caroline Gennez.