“Philippe Muyters snijdt opnieuw in de ecologiepremie, de investeringssteun voor een groenere economie. In  2013 werd nog een budget van meer dan 50 miljoen euro uitgekeerd, in 2014 40 miljoen. Bij de begrotingsopmaak van 2015 werd  het budget door deze regering reeds beperkt tot 20 miljoen, terwijl er nu bij de begrotingscontrole extra op bespaard wordt en er maar 10 miljoen overblijft. 

Het verhaal dat de Vlaamse regering investeert blijkt wederom niet te kloppen: er wordt bespaard op onderwijs, bespaard op welzijn, bespaard op cultuur, bespaard op mobiliteit, bespaard op hernieuwbare energie, bespaard op tewerkstelling, bespaard op steun voor kleine ondernemingen en nu wordt er ook nog eens bespaard op milieuvriendelijk ondernemen. Ondanks dat de minister op 11 maart nog een expliciet engagement in het Vlaams Parlement nam om een extra accent te leggen op de groene economie” Zo stelt Vlaams parlementslid Jan Bertels (sp.a)

Dit is - spijtig genoeg - maar het topje van de ijsberg, een eerste gelekt detail van de besparingen tijdens de recente begrotingscontrole.  (meer dan 50 miljoen is nog niet verklaard) De vraag dringt zich op welke onaangename verrassingen er voor de gemiddelde Vlaming nog in de Vlaamse begrotingscontrole zitten, welke facturen er nog doorgeschoven zullen worden naar de Vlaming. Deze rechtse coalitiepartijen schrikken er immers niet voor terug ondoordachte besparingsmaatregelen te nemen, zonder terreinkennis of inschatting van de echte effecten in de praktijk.

De informatie over de begrotingscontrole blijft troebel, en het parlement mag het nog niet weten. Onze oproep om de commissie begroting samen te roepen voor een open en constructieve discussie over de begrotingscontrole valt immers in dovemansoren 'omdat de documenten er formeel nog niet zijn'. Waarop heeft de Vlaamse regering zich dan gebaseerd tijdens haar beslissing respectievelijk persconferentie van vrijdag 3 april?

Blijkbaar zijn er voor de N-VA maar twee investeringen die wel zeker zijn: de investeringen nieuwe gevechtsvliegtuigen en de investeringen in megalomane winkelcentra.