Op de campus van hogeschool De Nayer wordt een lascentrum ingericht. Veel bedrijven uit de regio Mechelen kampen al jaren met een gebrek aan goed opgeleide lassers. Het vak is onpopulair bij jongeren. Het centrum moet klaar zijn tegen 1 november 2010.

Volgens Dirk Van de Mosselaer, campusdirecteur van De Nayer, is het lascentrum nodig. Het speelt in op de grote vraag van de bedrijven. «Uit een behoefteonderzoek is gebleken dat de bedrijven uit onze regio veel belang hechten aan het beroep van lasser. Er is nood aan permanente herscholing- en vervolmakingsopleidingen voor hun werknemers» zegt Dirk Van de Mosselaer. «Tegelijkertijd vragen de technische scholen en andere opleidingscentra (zoals VDAB) ook gespecialiseerde apparatuur.»

Het centrum komt tegemoet aan die twee behoeften. Het centraliseert de kennis inzake lastechnieken en het zal professionele infrastructuur en apparatuur ter beschikking stellen. Lassers zullen zich hier kunnen (her)scholen.

«Al sinds1942 bieden wij een opleiding voor lasingenieurs. De expertise is hier dus aanwezig. De vereiste ruimte is hier ook beschikbaar. Daarom is -in samenspraak met de scholen, werknemers- en werkgeversorganisaties- besloten om het centrum op onze campus onder te brengen.»

Het lascentrum komt er dankzij steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dat fonds steunt onder meer infrastructuurprojecten met een belangrijke regionaal-economische functie.

Gedeputeerde Ludo Helsen van het provinciebestuur Antwerpen, licht toe: «Ik ben zeer blij dat het eerste dossier binnen de nieuwe programmaperiode 2007-2013 voor de Provincie Antwerpen is goedgekeurd. Dit is nog maar eens het bewijs dat 'Europa werkt' binnen onze provincie. Ik ben ook verheugd dat de begeleiding van de provincie bij het indienen van Europese projecten nu al haar eerste vruchten afwerpt.»

Ook Caroline Gennez, voorzitter van RESOC (Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité) Mechelen, is zeer blij met de beslissing. «De goedkeuring van het Lascentrum is een opsteker voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Het is het resultaat van een positieve samenwerking tussen de sociale partners en lokale besturen in het arrondissement Mechelen», besluit Gennez.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht op: www.vdab.be en tel. 0800/30.700.