De zware besparingsplannen van de regering Bourgeois bij De Lijn duiden op de afwezigheid van elke visie op een toekomstgericht mobiliteitsbeleid. Met hogere tarieven en minder dienstverlening worden we de auto in gedreven. Het is een logica die mij ontgaat. Het openbaar vervoer kan net een hefboom zijn om ons vastlopend verkeer weer vlot te trekken.

De conclusie van dit besparingsbeleid is duidelijk : bus- en tramgebruikers zullen meer moeten betalen voor minder dienstverlening.

De aankondiging bij de start van Bourgeois I dat het gratis openbaar vervoer voor 65+ ‘ers zal sneuvelen, is slechts het topje van een ijsberg. Een berg van 61 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers in De Morgen, het dubbele van wat aanvankelijk gelekt werd. “Deze factuur zal integraal terechtkomen bij de jongeren, gezinnen en ouderen. Een ronduit asociale keuze.

Hogere, gedifferentieerde tarieven zullen de goedkope netabonnementen verdringen. De garantie dat iedereen in zijn buurt de bus kan nemen, de zogenaamde basismobiliteit, verdwijnt. Een avond- en nachtaanbod is voortaan een luxe waar de armlastige lokale besturen zelf voor mogen opdraaien. Pech voor de avondwerker, cultuurliefhebber, restaurantbezoeker of fuivende jongere die met het openbaar vervoer naar huis wil. Investeringen in nieuwe tram- en busverbindingen worden luidens het regeerakkoord beperkt tot wat de vorige Vlaamse regering al besliste. De conclusie van dit besparingsbeleid is duidelijk : bus- en tramgebruikers zullen meer moeten betalen voor minder dienstverlening. De vervoerskosten die nu al zwaar wegen op een gezinsbudget, zullen verder toenemen, niet in het minst bij de 1 op 5 Vlaamse gezinnen die geen wagen hebben.

Er is niets op tegen om de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ook bij De Lijn. Maar botweg besparen op openbaar vervoer is contraproductief en asociaal. Ons toenemend autoverkeer zadelt de economie op met torenhoge kosten, verstikt ons in fijn stof en is de oorzaak van onaanvaardbaar veel ongevallenleed. Dat verander je niet vandaag op morgen, maar laat er toch tenminste een plan zijn, een visie, de ambitie om komaf te maken met een vastlopend mobiliteitsmodel waarin de auto centraal staat. Maar helaas: hogere tarieven voor minder aanbod van De Lijn. Nul visie, voilà de nieuwe mobiliteit in Vlaanderen.