De Parklaan wordt meteen de eerste fietsstraat in Halle. "Een fietsstraat is een straat die als fietsroute is ingericht, maar waar ook gemotoriseerd verkeer is toegestaan. In een fietsstraat geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Fietsers hebben er altijd voorrang. De auto is er te gast", aldus schepen van openbare werken Johan Servé. "De aanleg van de fietsstraat past volledig binnen de mobiliteitsvisie van de stad. De stad wil een comfortabel en veilig fietsnetwerk uitbouwen door Halle en veiligere schoolomgevingen creëren."

De werken starten op dinsdag 6 juni en zullen ongeveer twee maanden duren. Voor de start van het nieuwe schooljaar moeten de werken afgerond zijn. Ook het plein dat de Parklaan met Vondel en Leide verbindt, wordt heringericht.

"Het voetpad aan de kant van de school wordt verbreed. Daarnaast wordt richting Arkenvest een ruime rijbaan voor fietsers voorzien. De parkeerstrook naast het park wordt omgevormd tot rijbaan voor auto's en fietsers. Tussen de autorijbaan en de fietsrijbaan komt een middengeleider die bestaat uit bloembakken", aldus Johan Servé.

Het stadscentrum blijft bereikbaar en de parkings op het J. Possozplein, in de Vuurkruisenstraat en op de Leide zijn tijdens de werken toegankelijk voor bezoekers. De wekelijkse donderdag- en zaterdagmarkt wordt vanaf 3 juni (Sinksenkermis) tot het einde van de werken verplaatst naar de parking aan sporthal De Bres.