Het historische café De Pekton krijgt een grondige heropbouw. Daar is al jaren sprake van, maar telkens doken er nieuwe problemen op. Nu lijkt het einde van de perikelen in zicht.

De Pekton heeft een bewogen geschiedenis. Het pand dateert uit de zestiende eeuw en is sinds 1943 beschermd. Toen het erfgoed- en congrescentrum Lamot op de plek van de oude brouwerij werd gebouwd, moest De Pekton worden gesloopt. De historische gevel werd ontmanteld, genummerd en gerestaureerd. De bouwput deed afbreuk aan de rest van de Lamot-site. Daarom is schepen van Stadsvernieuwing Karel Geys (sp.a) tevreden dat er eindelijk schot in de zaak komt. 'Gelukkig is de originele houten gevel niet verloren gegaan', laat hij weten. 'De historische waarde ervan is niet te onderschatten. Delen van de oude Pekton zullen worden geïntegreerd in de nieuwbouw. Helaas zijn sommige materialen te zwaar beschadigd. Het is ook geen gemakkelijke evenwichtsoefening om nieuwbouw te combineren met historisch erfgoed. Hopelijk is er nu toch een einde gekomen aan de lijdensweg van De Pekton.'