Omschakeling betekent een besparing van 150.000 euro

In juni besliste de raad voor maatschappelijk welzijn unaniem om de betaling van de poetsdienst van het Sociaal Huis in de zeer nabije toekomst over te schakelen naar dienstencheques. Deze belangrijke beslissing zal een aantal zeer belangrijke voordelen met zich meebrengen voor zowel de gebruikers van onze poetsdienst als onze werknemers. 

Voor de klanten zal er weinig van de verandering merkbaar zijn omdat het beheer van de cheques volledig zal gebeuren door de  dienst. De klant blijft dus gewoon een factuur ontvangen voor gepresteerde diensten en zal dus niet zelf moeten instaan voor de rompslomp met cheques. Tevens zal de overschakeling voor de klanten uit de hoogste tariefcategorie van 7 en 8,5 euro per uur, een vermindering inhouden van hun prijs aangezien zij, na belastingsaftrek, nog slechts 6,30 euro per uur zullen betalen. Onze klanten in de laagste categorie van 5 euro zullen door een tussenkomst van het Sociaal Huis nog steeds dezelfde prijs na belastingsaftrek betalen. Voor hen verandert er dus niets. 

Een stevigere basis voor de toekomst

Bijkomend zal voor alle klanten die deze tussenkomst van het Sociaal Huis niet vragen het inkomsten- en eigendomsonderzoek wegvallen. Dit betekent dus een serieuze administratieve vereenvoudiging voor onze dienst en tevens valt dus ook een drempel weg voor andere klanten. De verandering naar betaling met dienstencheques zal voor het bestuur, en dus ook voor de Koekelarenaar, een besparing met zich meebrengen van een kleine 150.000 euro. Een win win situatie dus voor zowel de klant, onze medewerkers en elke inwoner van onze gemeente. De poetsdienst van het Sociaal Huis krijgt zo een stevigere financiële basis naar de toekomst toe. 

Meer info Voorzitter Stijn Ramboer - dhr.stijn.ramboer@gmail.com of 0485/63 92 65