'Jobpunt Vlaanderen staat het politiek benoemen van de ouwe getrouwen van de minister blijkbaar in de weg', zegt Kurt De Loor over het beleid van Liesbeth Homans.

'De politieke benoemingen zijn terug van weggeweest (met dank aan N-VA)'

De 'kracht van verandering' is er eentje van 'terug in de tijd'. De Vlaamse regering, N-VA op kop, heeft beslist om uit Jobpunt Vlaanderen te stappen, het selectiebureau dat al jaren de geschikte kandidaten voor jobs bij de (lokale en Vlaamse) overheid selecteert. Volgens de bevoegde minister, Liesbeth Homans, vertoont de werking van Jobpunt Vlaanderen onregelmatigheden. Welke onregelmatigheden dat dan wel mogen zijn, blijft koffiedik kijken. Al jaren geldt Jobpunt Vlaanderen als voorbeeld voor de rest van de sector en rijgt het de goeie rapporten en HR-awards aan elkaar. Bij Jobpunt Vlaanderen zelf vielen ze uit de lucht: niet één enkele keer kregen ze een slechte evaluatie voorgeschoteld, noch van de minister, noch van het Rekenhof, noch van hun klanten.

Laat ons wel wezen, als u solliciteert voor een job en u beschikt over de beste papieren om die job uit te oefenen, dan wil u ook niet te horen krijgen dat 'de dochter van' of 'de buurman van' met de job is gaan lopen. U wil ook dat de dokter aan uw operatietafel of de piloot die u naar uw vakantiebestemming vliegt, de beste kandidaat was voor de job en niet 'het neefje van'. Zo wil u natuurlijk ook dat onze ambtenaren over de juiste papieren en compententies beschikken en niet -als bij toeval- over de juiste politieke kleur.

Eén ding is duidelijk: Jobpunt Vlaanderen staat het politiek benoemen van de ouwe getrouwen van de minister blijkbaar in de weg. Zo een objectieve schoonmoeder die beslist wie de job krijgt is vervelend natuurlijk, dus weg ermee. Willens nillens. Dat het bejubeld HR-beleid van de Vlaamse overheid daarmee 20 jaar terug in de tijd wordt gekatapulteerd, is bijkomstig. Weg objectiviteit, de politieke benoemingen zijn helemaal terug!

Objectieve schoonmoeder

Eén ding is duidelijk: Jobpunt Vlaanderen staat het politiek benoemen van de ouwe getrouwen van de minister blijkbaar in de weg. Zo een objectieve schoonmoeder die beslist wie de job krijgt is vervelend natuurlijk, dus weg ermee. Willens nillens. Dat het bejubeld HR-beleid van de Vlaamse overheid daarmee 20 jaar terug in de tijd wordt gekatapulteerd, is bijkomstig. Weg objectiviteit, de politieke benoemingen zijn helemaal terug!

De politieke benoemingen zijn terug van weggeweest!

Deze Vlaamse Regering wil dat de overheid opnieuw zelf de 'juiste' kandidaten selecteert en rekent daarbij op de diensten van het Vlaams Agentschap Overheidspersoneel (AgO), een agentschap dat momenteel te weinig mensen en middelen in huis heeft om dit op een professionele manier te doen. Bovendien geeft AgO al maanden zelf aan dat het pas ten vroegste in september de taak kan opnemen. Met één handtekening staat de aanwerving bij de Vlaamse overheid dus een half jaar stil. Goed bestuur?

Alsof dat nog niet erg genoeg is, brengt de Vlaamse regering met deze beslissing ook de objectieve aanwervingen bij de overgebleven aandeelhouders van Jobpunt Vlaanderen in gevaar. Tientallen gemeenten, OCMW's, intercommunales, provincies, ziekenhuizen en universiteiten maken vandaag gebruik van Jobpunt Vlaanderen om personeel aan te werven. Nu de grootste aandeelhouder wegvalt, is de toekomst voor Jobpunt Vlaanderen zeer onzeker. Als Jobpunt door deze financiële uppercut de deuren moet sluiten is dat een regelrechte ramp voor het personeelsbeleid bij al haar aandeelhouders. De Vlaamse regering brengt dus niet enkel haar eigen wervingsbeleid in gevaar door de taken door te geven aan een Vlaams agentschap dat vandaag niet klaar is voor die job, ook de rekrutering bij tientallen andere besturen en instellingen staan op het spel. Wat als de gemeenten, OCMW's, universiteiten, ziekenhuizen, etc morgen opnieuw zelf hun personeel moeten rekruteren? Dat kost handenvol centen, is verre van efficiënt en het is maar zeer de vraag of dit de objectiviteit van de aanwervingen ten goede komt. Op slag twintig jaar terug in de tijd. En wie is daar de dupe van? Inderdaad, de lokale besturen, de universiteiten, de ziekenhuizen en met hen alle gezinnen en ondernemingen die er beroep op doen.

De rationaliteit voorbij

We wisten al langer dan vandaag dat N-VA niet warm loopt voor een sterke overheid. Vandaag vallen de maskers af. Door het goedwerkende Jobpunt Vlaanderen buitenspel te zetten, gooit Homans de objectiviteit bij het aanwerven van ambtenaren op straat en zet ze de deur open voor politieke benoemingen. Simple comme bonjour... De juiste politieke lidkaart? You're in! De foute politieke kleur? Don't let the door hit you on your way out! Alle rationaliteit voorbij keren we twintig jaar terug in de tijd. De politieke benoemingen zijn terug van weggeweest!

Deze opinie verscheen eerder op Knack.be (22/05)