De fiscale ontvangsten blijven fors onder de verwachtingen. Alweer. Elke maand verslechtert de situatie. Tijdens de begrotingscontrole zal de regering moeten bijsturen, maar de ministers bekvechten liever over hoe ze de put in de vennootschapsbelasting groter kunnen maken. CD&V mag dan hard uithalen naar de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, ze keurde wel de begroting en alle fiscale luchtkastelen in die begroting mee goed.

De begroting ontspoort en het achterblijven van de fiscale ontvangsten in 2016 zijn daar niet vreemd aan. Na zeven maanden liggen de fiscale ontvangsten al 898 miljoen euro lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit de statistieken van de FOD Financiën [1]. Nochtans rekent de regering voor heel 2016 op 3,2 miljard euro meer belastinginkomsten in vergelijking met vorig jaar [2]. In procenten: na zeven maanden staat de teller op min 1,5%, terwijl de regering sinds de begrotingscontrole rekent op plus 3,1%.

In 2015 was na zeven maanden 59% van de totale jaarontvangst gerealiseerd. Indien dit jaar hetzelfde tempo zou worden aangehouden [3], dan hadden de ontvangsten nu niet op min 898 miljoen euro gestaan maar op plus 1,9 miljard euro. Dat is dus grofweg 2,8 miljard euro tekort in vergelijking met de verwachtingen.

Wat opvalt is dat de belastingen op inkomen uit vermogen ferm tegenvallen. De roerende voorheffing zou dit jaar 684 miljoen euro meer moeten opbrengen dan in 2015. Maar na zeven maanden in 2016 liggen de ontvangsten uit de roerende voorheffing 163 miljoen euro lager dan na 7 maanden in 2015. In procenten: na zeven maanden staat de teller op min 6%, terwijl de regering rekent op plus 15%.

Indien dit jaar hetzelfde inningstempo zou worden aangehouden als vorig jaar dan zouden de ontvangsten van de roerende voorheffing na zeven maanden 570 miljoen euro hoger moeten liggen dan vorig jaar na zeven maanden,  in plaats van 163 miljoen euro lager zoals de situatie vandaag is. De achterstand in de roerende voorheffing  bedraagt op die manier 733 miljoen euro. Dat is een pak meer dan de totale geraamde opbrengst van de kaaimantaks. 

“Tot nu toe kwam voor elke begrotingscontrole een ‘onverwacht’ tekort aan het licht van vele honderden miljoenen (…) deze dynamiek zal zich blijven herhalen en de impact zal steeds verder toenemen”, schreven we bijna een jaar geleden [4]. Het afgelopen jaar zien we dan ook driemaandelijks hetzelfde patroon terugkeren. De fiscale ontvangsten blijken tegen te vallen, CD&V verwijt de minister van Financiën zijn werk niet te doen, en diezelfde minister van Financiën tovert een excuus uit zijn hoed. Om uiteindelijk te eindigen met een begrotingscontrole waarbij de volledige regering de kop in het zand steekt. 

Het wordt hoog tijd dat de budgettaire noodtoestand in ons land wordt uitgeroepen. En misschien is het wel aangewezen om de minister van Financiën zo ver mogelijk weg te houden van de begroting. Door de belastingen niet te innen zoals afgesproken, zadelt Johan Van Overtveldt de regering op met een gigantisch probleem. Het ziet er niet naar uit dat hij dat zelf nog kan rechttrekken.
[1] Totale fiscale ontvangsten voor correcties, op kasbasis

[2] Toelichting bij de aangepaste begroting.

[3] Ten aanzien van de aangepaste begroting 

[4] https://defeiten.s-p-a.be/article/begroting-op-los-zand-regering-belooft-belasting/