Hiermee herinnerde Greet Riebbels (sp.a) in de gemeenteraad aan de lange lijdensweg van deze voor het stadscentrum belangrijke ingreep. Greet noemde dit sluitstuk van belang voor de Gentenaars en de toeristen, met een meerwaarde voor het openbaar domein, voor de esthetiek en voor de recreatieve en toeristische mogelijkheden in de stad. Het voorliggend aanbestedingsdossier brengt ons een belangrijke stap dichter bij de effectieve uitvoering. Wanneer Vlaanderen de werken (220 werkdagen) ook effectief zal starten kreeg men niet te horen. Het stadsaandeel in deze waterwerken bedraagt 672.000 euro.