Uitgerekend nu Sinterklaas in het land is, geeft Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) in zijn stad belastinggeld terug aan alleenstaanden. Terecht merkt hij op dat ons belastingssysteem nog altijd te veel gericht is op het klassieke gezin met twee of drie kinderen en geen rekening houdt met singles. Los van de vaststelling dat het nogal cynisch is om eerst zelf een afvaltaks in te voeren die singles dubbel zo hard treft als koppels om daarna met hun geld Sinterklaas te spelen, zijn we het volledig eens met zijn achterliggende analyse.

Er zijn vandaag in Vlaanderen bijna 1 miljoen alleenstaanden. Bij elke beslissing moet de regering ook rekening houden met hun situatie.

Elke stap naar een rechtvaardiger fiscaal systeem voor alleenstaanden juichen we toe. Maar laat ons dat aanpakken aan de bron, op de plek waar beslist wordt hoeveel onze gezinnen en alleenstaanden moeten betalen: het parlement. Want geef toe, daar blinken N-VA, CD&V en meneer Somers' eigen Open Vld bepaald niet uit in single-vriendelijkheid.

Neem nu de forfaitaire Turteltaks van 100 euro voor elk huishouden. Daar was het ontzien van grote verbruikers en bedrijven voor de liberalen belangrijker dan het lot van de arme singles. Of neem de hervorming van de waterfactuur, die in toenemende mate bestaat uit een vast bedrag per gezin, ongeacht hoeveel mensen er deel van uitmaken of hoeveel er verbruikt wordt. Overal zien we voorbeelden van nieuwe taksen die niet langer bepaald worden op basis van het verbruik of de draagkracht van een individu of gezin, maar wel door... Ja, door wat eigenlijk? Door het loutere feit dat je een huishouden bent, ongeacht met hoeveel je bent. Dat valt altijd nadelig uit voor degene die er alleen voor staat.

De Turteltaks, de waterfactuur van minister Schauvliege en binnenkort het nieuwe energietarief van minister Tommelein: het lijkt stilaan een punt van geloof van de N-VA, de Open Vld en de CD&V dat hoe kleiner het gezin of het gezinsinkomen is, des te groter de bijdrage moet zijn voor publieke diensten. Dat kan men moeilijk een single-vriendelijk beleid noemen.

Daarom een constructief voorstel. Er zijn vandaag in Vlaanderen bijna 1 miljoen alleenstaanden. Zorg ervoor dat elke beslissing rekening houdt met hun specifieke situatie door systematisch een single-toets te doen op nieuwe voorstellen. Sp.a zal zo'n beleid met veel plezier steunen. Zo kan Sinterklaas zich volgend jaar ook weer gewoon focussen op zijn eigen job: kindjes blij maken, in de plaats van fouten rechttrekken van regeringen en burgemeesters.