Wat zijn de feiten:

Zowel het Rekenhof als de Europese Commissie hebben al meermaals gezegd dat de begroting niet deugt. Ook sp.a heeft dat vorig jaar aangekondigd. De begroting ontspoort voor het tweede jaar op rij. In 2015 slaagde de regering er in om het begrotingstekort nog te doen oplopen. In 2016 zit er opnieuw geen verbetering aan te komen.

“De voorspellingen van het Rekenhof en de Europese Commissie blijken vandaag uit te komen. Het gaat niet om rekenfouten van ambtenaren, zoals minister Van Overtveldt beweert. Het gaat om politieke fouten van de ministers van Financiën en Begroting die beter zouden moeten weten. Hun overschattingen van inkomsten en hun ondermaats beleid bezorgen deze regering een kater. De realiteit haalt vandaag de mooipraterij van deze regering in. De regering moet stoppen met cadeaus uit te delen aan de diamantsector, de multionationals en Electrabel en ondertussen de gezinnen belasten waardoor hun koopkracht daalt."

“We hopen dat de factuur van deze begrotingsronde niet opnieuw bij de gezinnen terechtkomt: opnieuw een indexsprong, nog eens meer BTW en accijnzen, weer hogere facturen.”