sp.a begint aan samenlevingsopbouw te doen waar anderen stoppen. Wij socialisten geloven in een stad die kansen biedt aan mensen. Een stad waarin mensen vooruit kunnen geraken in het leven, waarin mensen de maatschappelijke ladder kunnen opklimmen. Wij geloven in het opklimmen op de sporten van een ladder, met voldoende houvast en haalbare afstand tussen de sporten.

De stad als trampoline of emancipatiemachine. Waar mensen kunnen participeren aan onderwijs en werk, én tegelijk de grondwettelijke vrijheid hebben om cultuur en traditie te beleven. Maar daarvoor moet je als bestuur wel willen investeren in datgene waar bewoners echt om vragen: goed onderwijs, gezond werk, een fijne oude dag, propere straten en gezonde lucht - en zacht verkeer dat mensen niet ziek maakt en rust brengt. Geen wachtlijsten voor sport- of jeugdverenigingen. Een bloeiend cultureel leven dat zijn artistieke gang mag gaan in onze veelkleurige stad, zonder permanente politieke druk om subsidies te verliezen.’

(Tom Meeuws na zijn verkiezing tot voorzitter sp.a stad Antwerpen)