De stad Mechelen gaat de medewerkers die frequent met de wagen rijden in opdracht van de stad een cursus Ecodriving aanbieden.

“De bedoeling is om hen een andere, betere rijstijl aan te leren. Ecodriving is niet alleen milieuvriendelijker en zuiniger, maar bevordert bovendien de veiligheid en doorstroming in het verkeer”, zegt schepen van Energie Caroline Gennez.

De afgelopen jaren werd onderzocht hoe de rijstijl het best kan worden aangepast aan de nieuwe technieken van de wagens. Het antwoord hierop is Ecodriving en ook de stad Mechelen wil deze verbeterde rijstijl promoten.
De vzw Ecolife zal daarom, in opdracht van de stad Mechelen, in het najaar twee workshops met autosimulatoren organiseren voor dertig autobestuurders in dienst van de stad.
Nadien worden de workshops geëvalueerd en kunnen aanvullende cursussen georganiseerd worden. De stad neemt als grote werkgever dus haar verantwoordelijkheid op en geeft het goede voorbeeld. Het doel is dat uiteindelijk iedereen die in opdracht van de stad rijdt deze opleiding kan volgen. Daarom wordt bekeken om met een aangepaste methodiek ook de lokale politie, brandweer en ocmw bij dit project te betrekken.
“Binnen een duurzaam stedelijk beleid is een initiatief zoals Ecodriving zeker nuttig. Dit project heeft zowel voordelen voor de samenleving (milieu, gezondheid en veiligheid) als voor de stad als organisatie (besparing van 5 tot 10% op het brandstofverbruik). Kortom, een andere en betere rijstijl is goed voor iedereen en betekent winst op economisch, ecologisch en sociaal vlak”, besluit Caroline Gennez.